Boom & Bust

Събота и неделя, 21 часа

Водещи: Владимир Сиркаров и Кузман Илиев

Какво е състоянието на банковата система в България

Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк, и Иван Кутлов, началник управление трежъри на ОББ, в предаването Boom&Bust, 04.06.2016

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News. БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News.

Спредът между лихвите намалява, но в същото време нетният лихвен приход се увеличава. Нетният лихвен доход на банките нараства с 5% за първите четири месеца на годината спрямо същия период година по-рано. Ако не бяха въведени отрицателните лихви по свръхрезервите от страна на БНБ, при равни други условия нетният лихвен доход щеше да нараства с 10% за първите 4 месеца на 2016. Има осезаем негативен ефект, но в същото време степента, в която банките могат да го компенсират се оказва по-голяма от очакванията. Това каза Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк, в предаването Boom&Bust с Кузман Илиев и Владимир Сиркаров по Bloomberg TV Bulgaria.

Инвестиционното търсене на кредити е слабо, което се дължи най-вече на непредсказуемостта в глобален мащаб. Инвестициите на банките в български дълг до голяма степен са компенсаторен инструмент, с който бива компенсирана липсата на ръст в корпоративното кредитиране, каза от своя страна Иван Кутлов, началник управление трежъри на ОББ.

Ако стрес тестовете изпълнят целта си и доведат до увеличаване на доверието в регулатора и банковата система, това би трябвало да има стимулиращ ефект и за дейността на банките що се отнася до финансовото посредничество, коментира още Павлов. Прегледът на качеството на активите е добро упражнение за банковата система, в частност за банките като сертификат за качество, обясни Кутлов.

Вижте повече във видеото:

 

 

Последни новини
Още от Boom & Bust