Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

БАПЗГ: Искаме в цената на клиничната пътека да се включи и цената на труда

Милка Василева, Българска асоциация на специалистите по здравни грижи, Бизнес старт, 07.10.2019

Не е поет ангажимент от страна на управляващите за изпълнение на исканията на Българска асоциация на специалистите по здравни грижи (БАПЗГ), които са ясни повече от 10 г. Проблемът, който поражда протестите, е свързан със здравноосигурителния модел, с устройството на нашата здравна система, заяви Милка Василева, БАПЗГ.

"Смятаме, че стартовата заплата, за да привлечем млади хора, трябва да бъде в размер на три минимални заплати за страната. Осъзнаваме, че това към този момент обаче не е възможно. Затова приехме тя да е в размер поне 900 лв., както е записано в колективния трудов договор".

"Искаме в цената на клиничната пътека да има цена на труд. Целим този процент от стойността на клиничната пътека, който е за труд, да бъде разпределен процентно спрямо сестри, лекари, санитари. Парите се разпределят субективно", подчерта още Милка Василева.

 

Последни новини
Още от Бизнес старт