Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Българският пазар не е готов да потребява храни с ясен и биологичен произход

Николай Вълканов, управител на "ИнтелиАгро", Бизнес старт, 07.10.2019

Могат да се направят няколко общи предположения за прекратяването на дейността на първия онлайн фермерски пазар в България Farmhopping. Със сигурност българският пазар не е толкова развит по отношение на потреблението на храни с ясен, биологичен произход. Първият проблем е, че е трудно да дефинираме пазара и да се позиционираме на него. Това мнение изрази Николай Вълканов, управител на "ИнтелиАгро", в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

"Няма точна статистика каква част от храните, които са потребяват в България, са от такъв произход. В случая трябва да отчетем вътрешния пазар като фактор и мащаб. Той не оправдава твърде високите разходи".

България има силна разпокъсаност в предлагането на такъв тип продукти, изтъкна Николай Вълканов.

"Логистичният проблем е сериозен. Трябва да се работи с много на брой дребни стопанства с малка по обем продукция".

Според Николай Вълканов ще се появяват алтернативи на пазара, които ще са се поучили от част от грешките на Farmhopping. Очевидно е, че хората търсят храна с чист произход, твърди той.

"Прохождащите производители в този бизнес у нас често имат неоправдано високи очаквания на каква цена трябва да се продава техният продукт".

Гостът даде положителен пример с Франция, където има автоматизирани и охладени киоски, заредени с различни касетки с плодове и зеленчуци.

"Ето че няма нужда от свръхскъпа логистика и инвестиция", поясни той.

Последни новини
Още от Бизнес старт