Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Развитието на София минава през непопулярни мерки

Архитект Ангел Захариев, управител на "А и А Архитекти", Бизнес старт, 17 септември 2019 г.

арх. Ангел Захариев арх. Ангел Захариев

„Визия за София“ е доста всеобхватен документ, в който има за всекиго по нещо. Представените цели имат доста широка подкрепа сред гражданите и те са извадени от анализи, срещи с фокус групи и проучвания и обхващат широк спектър от проблеми и цели за решаването им. Главната задача на една подобна "Визия" е да определи няколко основни цели и после с набор от инструменти те да бъдат постигнати. Тепърва предстои и промяна в Общия устройствен план (ОУП) и в нормативната база, които са част от инструментите за постигане на целите в тази "Визия за София", каза архитект Ангел Захариев, управител на "А и А Архитекти", в предаването Бизнес старт с водещ Христо Николов.

Захариев посочи, че много пъти е дискутирано, че е нужно отделно проучване за възможностите за застрояване на високи сгради по отношение на няколко ключови неща.

"На първо място, това е въздушният трафик – летище София е доста близо до града и съответно има и зони, забранени за високо строителство. Такива зони могат да се заложат в ОУП и да се изясни, че там не може да има високи сгради. Друг аспект е запазването на т.нар. „визуални коридори“ - това са гледките към важни културни, исторически или природни обекти – като например Витоша или Александър Невски. Друг момент е запазването на традиционни за града силуети и характер на застрояването – ако имаме преобладаваща в центъра на града пет етажна или шест етажна градска структура, защо трябва да се правят 15-етажни сгради там? Това трябва да стане с промяна в ОУП", отбеляза архитектът.

"С новия ОУП ще се обезсилят всички стари планове и старите визи за проектиране. Това е нещо, което се е случвало няколко пъти от 1989 г. насам и според мен е абсолютно редно да се случи отново", заяви Захариев.

Според мнението му съществуват различни интереси на различните участници в създаването на достъпна градска среда, но в крайна сметка е важен общият интерес и дългосрочните стратегически цели. Голяма част от тези цели са свързани именно с освобождаване на градско пространство и за озеленяване, за намаляване на вредните емисии във въздуха и за редуциране на времето, прекарано в трафика и повишаване на ефективността на градската икономика. Това неминуемо минава през намаляване на броя на автомобилите и освобождаване на центъра от автомобили.

"Това е неизбежен процес и сме го виждали вече прилаган успешно в много европейски градове", обясни управителят на "А и А Архитекти".

Ангел Захариев предложи "новата градска управа и общински съвет след изборите да повишат данъка за втори автомобил и да въведат платено паркиране в целия град. Това разбира се са непопулярни мерки, но в крайна сметка, как да постигнем целите без тях?"

По думите на Захариев монофункционалното планиране, което дели града на зони за спане, работа и отдих е концепция от началото на 20-ти век и въвежда ред, защото изкарва индустрията и замърсяващите производства извън жилищните територии, но в 21-ви век това е голям проблем, защото създава голям трафик и недостатъчно използване на публичната инфраструктура.

"Поради липса на инвестиции в бизнес сгради в северозападните квартали като Надежда, Обеля, част от Люлин, те се превръщат в едни квартали-спални, а инвестициите офиси са в югоизточната или южната част на града и така се създава един голям транзитен трафик", посочи той.

Според гостът в София има един сериозен проблем, който е структурен – градът е разделен на много жилищни зони и помежду им има стари индустриални зони, които не са използваеми.

"Има много индустриални територии, които могат да се развият като многофункционални зони", каза още Ангел Захариев.

Той е на мнение, че в сегашния ОУП нормите за застрояване за доста завишени спрямо нормалното и затова и е налице това презастрояване.

"Параметрите за застрояване трябва драстично да се намалят с новия ОУП. Дори самите инвеститори и строители виждат, че по-трудно продават жилищата си и създават една среда, която е неустойчива във времето. Не е в полза на града и обществото да се създават нови гета", заключи арх. Захариев.

 

 

Последни новини
Още от Бизнес старт