Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Липсват ясно заложени правила в проектозакона за публичните предприятия

Петя Георгиева, икономист в Института за пазарна икономика, Бизнес старт, 10.05.2019

Проектозаконът за публичните предприятия, предложен за обществено обсъждане, е сравнително „постен“ - в него липсват достатъчно добре формулирани правила и принципи, на чиято база държавата трябва да взима решения. Това каза Петя Георгиева, икономист в Института за пазарна икономика, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Основният проблем е по какъв начин държавата, като собственик, ще упражнява своите права за управление на предприятията. Това може да бъде описано в закон изключително трудно, тъй като зависи от значителен брой субективни фактори“.

Георгиева коментира предвиденото създаване на ново централно звено за координиране на държавната политика по отношение на публичните предприятия - Агенция за публични предприятия и инвестиции, което на практика ще стане част от досегашната Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. 

Логично е агенциите, занимаващи се с приватизации и инвестиции, да упражняват мониторинг на държавните предприятия. Въпросът е как ще бъде организиран този процес и откъде ще се намерят експерти, занимаващи се с финансов икономически анализ, което е изключително важно“.

Гостът коментира и текстовете на проектозакона, които предвиждат на Агенцията да се прехвърлят определени управленчески правомощия.

Към настоящия момент правителството делегира правомощията си на отделните министерства. Така министърът носи отговорност, ако не се справя с управлението на съответното предприятие. Чрез прехвърлянето на правомощия върху Агенцията обаче тази отговорност ще бъде размита“.

 

Последни новини
Още от Бизнес старт