Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

БАН пледира за структурни реформи и устойчив икономически растеж

Доц. Виктор Йоцов, ИИИ на БАН, Бизнес старт, 08.05.2019

В Доклада за икономиката на България през 2019 г., представен от екип на Института за икономически изследвания към БАН, става въпрос за сравнение на БВП на глава от населението. В Европа през последните 11 години той е нараснал с 1.55%. В България с – с 5.83%, но с уточнението, че тези темпове са устойчиви. Това свидетелства, че темповете на растеж в момента, дори и да изглеждат добри на фона на ниския растеж в Европа, са крайно недостатъчни, за да догоним средните нива в Европа. Това съобщи доц. Виктор Йоцов, ИИИ на БАН, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Гостът определи растежа като условно понятие в зависимост от дискурса от страна търсенето или на предлагането. "Форсирането на растежа от страна търсенето е опасно. Ние пледираме за структурни реформи за повишаване на потенциала за растеж – тогава той е устойчив. Краткотрайните фискални мерки може да бъде висок, но е опасен и неустойчив", счита той.

"Препоръките ми са в две направления – трудови ресурси и капитал. В областта на трудовия пазар имаме няколко предложения. Имаме възможност за привличане на част от незаетите, особено тези в младежка възраст и хора в неравностойно положение. Съществува и друга алтернатива за внос на работна сила, но този въпрос е доста по-сложен. Можем да приложим и вътрешни мерки. Отчитаме ниска безработица, но заетостта ни остава слаба".

Една част от проблемите ни от това естество са политически, другите са чисто икономически, твърди доцент Виктор Йоцов. "Към момента при това заплащане на труда у нас не можем да привлечем кадри. Съвсем директно в доклада посочихме, че тук икономическото управление е претърпяло фиаско", допълни той.

 

Последни новини
Още от Бизнес старт