Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

БНБ въвежда промени за засилването на вътрешния контрол в банките

Борис Петров, финансист, Бизнес старт, 06.05.2019

БНБ променя важни наредби. Основните цели са засилването на вътрешно-контролната среда, засилването на рамката за управление на рисковете, по-прецизно дефиниране на отговорностите на членовете на управителните и надзорни органи и дефиниране на по-високи изисквания за високопоставените банкови служители. Това каза Борис Петров, финансист, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

"За първи път в българското банково законодателство се формират отговорностите на нова служба за нормативно съответствие. Службата следва да бъде независима от звената, които имат оперативни функции в съответната банка. Тя трябва да се грижи, че всички решения, действия и процедури в банката се намират в съответствие с цялата национална и европейска надзорна среда".

Новите изисквания разширяват функциите на Комитета за риска, въвежда се по-висока степен на независимост и се въвеждат по-добри практики във връзка с оценяването на кредитния риск. Целта е да се повиши риск културата в рамките на кредитната институция, заяви Петров.

Въвеждат се и по-високи изисквания за независимостта на членовете на надзорните органи и на комитетите за подбор на управителните органи, коментира той.

"По този начин ще се постигне по-висока степен на независимост от упражняването на правата на собственика и упражняването на правата за номинирането на длъжностните лица, които да ръководят кредитната институция".

Във видео материала може да проследите целия разговор.

Последни новини
Още от Бизнес старт