Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

В конкурентна среда проектите за иновации трябва да се оценяват бързо и целесъобразно

Петър Статев, председател на УС на ИКТ Клъстер и председател на надзорния съвет на София Тех Парк, Бизнес старт, 31.01.2019

Съветът за развитие при МС обсъди концепция на бъдещето на страната с хоризонт до 2030 г., т.нар. стратегическа програма "България 2030". Документът определя визията, целите, приоритетите и общата финансова рамка на политиките за социално-икономическо развитие. Развитието на иновациите в България се нуждае от закон, бърза оценка на проектите, които ще се подкрепят от фондовете и реален старт, защото те са основният механизъм за конкурентоспособност у нас. По темата направи коментар Петър Статев, председател на УС на ИКТ Клъстер и председател на надзорния съвет на София Тех Парк, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов

"Безспорно битката за осигуряване на среда за развитието на иновациите е една от най-важните битки, след тези за политическа стабилност и мир. И много правителства и бизнеси по света работят за подобряване на условията за да се случат те. България не е встрани от тези събития, живеем в свободна икономика, на българския пазар присъстват компании от целия свят, както и работещите навън български компании са в конкурентна среда. У нас средата предполага увеличаване на ръста на работните заплати, основният начин да се конкурираме е само един - чрез иновации. Това поставя задачи на бизнеса да работи и да стане по-ефективен", така определи един от постоянните приоритети в програмите за развитие на България Статев.

Петър Статев обърна внимание и на мерките на публичните власти и на националните системи за подкрепа на иновациите. Въпреки направеното има още много да се прави, Българският фонд за подкрепа на иновациите, по думите на госта в последните години оперира с 5 млн. лв. годишно, а това е абсолютно недостатъчно. Не е доразвит и приет Закона за иновациите, а пред правителството има мерки, които в най-спешен порядък трябва да приложи, за да осигури по-добри условия за случване на иновациите за българските компании. 

"Чрез наличните инструменти - оперативните програми, Национален фонд за иновации, Национален фонд за научни изследвания да се създадат условия и да се подкрепят не всички по равно и по малко, а тези научни колективи или фирми, които имат потенциал да направят пробив на пазарите, било то с продукти или услуги. По каква методология и как се оценяват проектите, подавани до оперативните програми - тук има много работа за изготвяне на рационална и целесъобразна оценка на проектите, която да работи в реално време. Понякога минава една година, докато една проектна апликация се оцени и се реши да се финансира, а в съвременния динамичен свят това е много време", посочи още Статев.

Целия разговор гледайте във видео материала.

 

Последни новини
Още от Бизнес старт