Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Българската икономика може да поддържа устойчив растеж от порядъка на 4% годишно

Проф. д-р Стефан Петранов, ръководител на катедра "Икономика" в Стопанския факултет на СУ, председател на УС на Института за устойчиво икономическо развитие, Бизнес старт, 04.11.2018

Българската икономика може да поддържа устойчив растеж от порядъка на 4% в следващите години, коментира проф. д-р Стефан Петранов, ръководител на катедра "Икономика" в Стопанския факултет на СУ, председател на УС на Института за устойчиво икономическо развитие, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

"Под устойчиво икономическо развитие разбираме такова, което да е устойчиво на различни кризи. Това предполага достатъчно силна система, която да противостои на бъдещи кризи. Устойчив растеж от порядъка на 4% годишно може да се поддържа за следващите години в средносрочен хоризонт. Ускорен ръст може да се постига в отделни периоди, докато устойчивостта се развива в дългосрочен план. Структурата на икономиката има значение за устойчивостта".

От Института за устойчиво икономическо развитие ще работим в посока подобряване на предприемачеството, като правим изследвания, които да подпомагат разбирането за българската икономика и за перспективите за инвестиции, отбеляза Петранов. Искаме да поставим икономическия диалог на по-аргументирано равнище, са намеренията на проф. д-р Петранов.

"Колективното трудово договаряне у нас страда от различни проблеми и засяга както работодателите, така и служителите. Основните резултати бяха, че има  проблеми в този процес и единият от тях е, че много неща се решават административно, а не са оставени на действително колективното трудово договаряне между служители и организации. Минималната работна заплата трябва да се договаря на ниво икономическа дейност, а не да се спуска административно".

Основното достойнство на Бюджет 2019 е насочеността му към социалната сфера - повече средства за здравеопазване, образование и доходи, уточни Стефан Петранов по темата за окончателно приетия държавен бюджет за 2019. В тези сфери липсват реформи и съществува риск отделените за тях средства да не са достатъчно ефективни, изразява безпокойството си гостът.

По темата за увеличението на максималния осигурителен доход Стефан Петранов заяви, че би се съгласил с него, ако прочете обоснован икономически анализ, който да ни води то тази величина, обяснявайки ползите от самото увеличение.

Цялото интервю вижте във видео материала.

Последни новини
Още от Бизнес старт