Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Какво предвижда новата обща селскостопанска политика?

Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ, Бизнес старт, 27.06.2018

Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

В началото на програмирането на предстоящия нов програмен период ЕК за пореден път предлага прогресиращи и намаляващи плащания за фермерите, както и таван на плащанията на ниво стопанство. Това тепърва ще подлежи на дебат както на национално ниво, така и на европейско. Така коментира новата обща селскостопанска политика Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), в ефира на „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Според нея това е най-тежката тема, по която предстои да се постигне съгласие.

„Последният преговорен процес продължи от 2010-2013. Тогава също бяха предложени доста по-драстични и амбициозни тавани на плащания. Но в крайна сметка това, което предлагаме към момента на ниво ЕС в регламента по директни плащания, е държавата-членка сама да избира дали във връзка с по-справедливото разпределяне на средства да наложи таван, намаляващи плащания в сумите между 150-300 хил. евро или преразпределително плащане, като това касае единствено и само схемата за единно плащане на площ. Новото предложение за таван от 100 хил евро касае абсолютно всички плащания, които даден земеделски стопанин може да получи по линия на директните плащания. Тук е обвързаната подкрепа, тук са и зелените плащания“.

По думите ѝ една от целите, които преследва Брюксел е действително земеделският сектор да може да стане по-атрактивен и да влязат нови играчи.

„Ние като асоциация дебатирайки в нашата структура това предложение, не виждаме изобщо това предложение да постига целите, стъпвайки на анализа, който направихме по отношение на прилагането в нашата страна и разглеждайки данните, които предоставя ГД „Земеделие" към ЕК. Към момента на ежегодна база на ниво ЕС генерираните суми от прилагане на това намаление са около 100 хил.евро, което не изпълнява по никакъв начин ангажимента. Това стои може би политически добре като изказване и като намерение, но действително няма да има ефекта, който преследва Брюксел“.

Последни новини
Още от Бизнес старт