Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Нужни са иновативни решения за превенция на наводненията

Иван Иванов, Българска асоциация по водите, Бизнес старт, 25.06.2018

Новодняването на метрото се дължи на обилните валежи, но и на това, че канализационната система може би не е достатъчно добре пригодена да поема тези количества дъжд. Това коментира Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, в ефира на „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов. 

„В същото време системата може би има нужда да бъде поддържана по-адекватно, за да може тя да осъществява функциите, за които е предназначена. Убеден съм, че в „Софийска вода“ работят активно в тази насока. Но като цяло смятам, че през последните години се пренебрегва в някаква степен превенцията и по-скоро експлоатацията на канализационните системи с оглед на това, че се полагат доста усилия за намаляване на загубите по водоснабдителните системи. А средствата са ограничени и трябва да се избират приоритетите“.

Иванов посочи, че по отношение на инвестициите процесът е обратен, тъй като България има ангажименти към ЕС да изгражда канализационни системи или да пречиства отпадъчните води.

„След като на място вече имаме изградена канализация, тя трябва периодично да бъде почиствана, тъй като се затлачват и попадат в нея твърди предмети, натрупват се утайки и това е задължение на експлоатационното дружество. Но не по-малко важен е ангажиментът и на общината, и на дружествата, които поддържат пътните настилки. Те трябва да осигуряват тези отоци, през които влиза дъждовната вода в канализацията, да бъдат почистени и да функционират нормално“.

Според него има и някои нововъведения, иновации, които трябва да бъдат взети предвид.

„Много големи площи се асфалтираха, за да се превърнат в паркинги и големи магазини. Тези площи преди са поемали част от тази дъждовна вода. Сега тя се събира на тях и трябва да бъде поета от същата канализация в реално време. Новото решение е да се поставят т.нар. задържащи резервоари и дори самопочистващи се резервоари, които поемат от тези площи водата и или постепенно я подават към канализацията, или дори я почистват и я подават надолу към почвата“.

Иванов смята, че подобни неща трябва да се мислят в перспектива и да се изисква от всички инвеститори или самата община да реализират такива решения с цел облекчаване на канализационната система.

 

Последни новини
Още от Бизнес старт