Какво предвижда проектозаконът за социалното предприемачество

Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право и Миглена Атанасова "Анимус" - соц. предприятие "Блага Баба Блага", Бизнес старт, 16.05.2018

Социалното предприемачество не се развива лесно в България и определено има смисъл от законова рамка, която да насърчава предприятията на социалната и солидарна икономика. Това коментираха Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право, и Миглена Атанасова "Анимус" - социално предприятие" Блага Баба Блага", в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Отпускането на пари от държавата за повишаване на квалификацията на наетите лица в социалните предприятия като стимул в проектозакона е наистина добра и резонна мярка, защото е трудно едно предприятие да си позволи такива курсове, поясни Айлин Юмерова.

Минимум 30% от заетите в едно социално предприятие трябва да бъдат от уязвимите социални групи, което е много добра практика в други европейски страни. Италия е добър пример, защото от дълги години там се развива социалното предприемачество. По този начин се осигурява заетост на тези лица, които иначе много трудно достигат до пазара на труда.

„Смятам, че трябва да има конкретизация кое е социално предприятие и се надяваме с този закон точно това да се постигне“, допълни Миглена Атанасова.

 

Последни новини
Още от Предавания