Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Как да се стимулира инвестиционният интерес към пазарите в ЦИЕ?

Никола Янков в Бизнес старт, 20.03.2018

Най-вероятно ще вкараме още три фонда в групата на борсово търгуваните фондове на Expat през втората половина на 2018 година. Това ще са фондове върху Балтийските държави - Литва, Латвия и Естония  за да бъде запълнен целия регион. Това каза Никола Янков, управляващ партньор на Expat Capital, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Живка Попатанасова. 

"Expat стартира преди две години създаването на борсово търгувани фондове. Първият лиценз се получи през август 2016 година. Той е на борсата от септември 2016. След това стартирахме още четири фонда - януари и февруари 2017, чиито лицензи излязоха м. декември. През септември 2017 стартирахме още шест фонда, които бяха лицензирани януари 2018. Това е един проект, който се изпълнява поетапно. Не сме приключили с този процес". 

Има нужда да се популяризира начинът за инвестиране в Централна и Източна Европа, особено с факта, че в момента вече има инструменти, които позволяват на всякакви чужденци, извън този регион, както и на основните институционални местни инвеститори, да вземат позиции на тези пазари чрез борсово търгувани индекси фондове. Гостът коментира целите на предстоящата конференция Expat International, която ще се проведе на 22 март 2018. 

"Тези пазари, въпреки че са доста различни, имат някои общи характеристики. Някои от тях са трудни за достъп, тъй като имате нужда от брокери на място, за да купувате и продавате ценни книжа на съответния пазар. Други страдат от липса на системен трансграничен сетълмънт, такъв е българският пазар, сръбския и македонския, където няма много чужди депозитари, които имат връзки на тези пазари, което да позволява на други чужденци да държат книжа там". 

Има липса на информация за местни емитенти на различни езици, извън местния език, каза още събеседникът. "Това е много силно изразено на българския пазар - да получите от чужбина информация за българска компания е много трудно. Нашите корпоративни организации като цяло нямат навика и стандарта да рипортват и на чужди езици. Това ограничава достъпа на чуждестранни инвеститори, но с появата на борсово търгуваните фондове на Expat вече има такава възможност. Няма нужда да анализирате в дълбочина всяка конкретна компания. Можете да вземете макроекспозиция към съответния пазар, като си купите индексния фонд".  

Expat Asset Management създаде семейство от борсово търгувани фондове, покриващи пазарите на страни от ЦИЕ - какво представляват тези инструменти за ЦИЕ?

Вижте целия коментар. 

Последни новини
Още от Бизнес старт