Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

ВУЗФ с магистратура по кръгова икономика

Марияна Хамънова, Cleantech Bulgaria, в Бизнес старт, 15.01.2018

Кръговата икономика не е ново понятие, въпреки че за някои хора може да звучи като нова дефиниция. Това каза Марияна Хамънова, Cleantech Bulgaria, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Живка Попатанасова. "Става дума за преход към бизнес модели и подходи, които са отвъд линеарния принцип, по който действа в момента по-голямата част от икономиката. Тоест, произвеждам един продукт, продавам го и след това потребителят го изхвърля. Доказано е, че подобен тип модели не са устойчиви и водят до загуби, и на компанията-производител по отношение на ресурси, а замърсяват и околната среда. 

"Концепцията за кръговата икономика е много интересна - големи световни концерни вече преминаха към подобен тип концепции. Вече се мисли не само за производството на продукта, но и за неговото рециклиране и многократно оползотворяване на всяка една суровина. По този начин производството се структурира ресурсно ефективно, а от друга страна има и поглед към околната среда, което е много важно, като се има предвид в какво консуматорско общество живеем".

Погледът на България към кръговата икономика не се различава по никакъв начин от този на останалите държави от Европейския съюз. Има все повече разбиране от страна на бизнеса за подобен тип модели и се надяваме да има засилен интерес към  новата магистърска програма за кръгова икономика, която стартира ВУЗФ. Тя ще обучава "лидерите на бъдещето, защото една такава магистратура не развива само чисто икономическия, чисто енергийния мениджмънт, а развива един интердисциплинарен подход към взимането на решения, към бюджетирането, към начина, по който се управляват и финансите, и ресурсите в една организация".

"Програмата ще е много полезна, защото ще даде една нова визия за управление на фирмите, което , и като човешки капацитет, и като знания, и умения, в момента липсва".  

 

Последни новини
Още от Бизнес старт