Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Българските географски информационни системи - в крак с времето

Огнян Траянов и Александър Лазаров в Бизнес старт, 15.11.2017

От 1987 National Geographic Society, заедно с американската Асоциация на специалистите в областта на географията, празнуват третата седмица на ноември като седмица за популяризиране на географията и свързаните с нея научни и приложни области. Посредата на тази седмица е Денят на географските информационни системи. А Inspire е един регламент, по който всяка държава в Европа трябва да осигури портал с възможности за обмен на пространствени данни. Това каза Огнян Траянов от БАИТ в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Иван Нончев. Гостът бе в студиото на предаването заедно с Александър Лазаров от Мапекс по повод събитието "Inspire 21", посветено на дигитализацията на България. 

"Знаем за почина за единния цифров пазар, за свободния поток на данни между страните и наистина би било крайно назадничаво, ако всяка държава използва различни стандарти или пък в единна Европа не предоставя данни", каза още Траянов.

Нашето разбиране е, че бизнесът е отговорен пред обществото, добави Лазаров. "Обществото ден след ден има нужда от повече информация. Обществото е в много аспекти развиващо се и ние, като бизнес не можем да не следваме това развитие и дори желанието ни е да го водим в определени посоки. В света вече има стандарти за развитието на географските информационни системи, а и практиката ни показва, че дори и на българска територия такова развитие е изключително напредничаво".

"Нашата агенция по кадастъра, с информационните технологии, които ползва, в същност е една от добре развитите агенции в Европа. Услугите, които предоставя не отстъпват от услугите, които се предоставят по света", каза още Лазаров. "Ние трябва да развиваме държавата и да подпомагаме, като бизнес, и институциите".

Последни новини
Още от Бизнес старт