Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Как и защо да патентоваме търговските си марки

Адв. Христо Хинков в Бизнес старт, 06.11.2017

Адв. Христо Хинков. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Адв. Христо Хинков. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Основната уязвима група при регистрацията на търговски марки са хората от малкия и средния бизнес. Те обикновено се стремят да спестят средства в началната фаза на развитието на бизнеса, а това ги прави уязвими от гледна точка на липса на регистрация на търговската марка. Това каза адв. Христо Хинков в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Иван Нончев. Гостът коментира нуждата от защита на търговските марки.  

"Търговската марка е отличителният белег на продукта или услугата, който се предоставя от един производител или търговец. Защитата от посегателства от трети лица, конкуренция и др. възниква с регистрацията на тази марка в съответното патентно ведомство в зависимост от бизнеса, който се развива от търговеца. Ако бизнесът се развива основно в България има смисъл и е икономически ефективно да се регистрира в българското патентно ведомство, което ще осигури защита на територията на България. Ако се целят европейските пазари е по-редно търговската марка да се регистрира в Европейското патентно ведомство".

За България е малко по-бавна процедурата в сравнение с патентната процедура в Европейското ведомство, каза гостът. По думите му процедурата в България отнема от 9 месеца до година. "Държавните такси са под 1000 лева и осигуряват защита в рамките на 10 години, а след това тази защита може да бъде подновена".

Отделно, в зависимост от бизнеса, подходът след регистрацията може да е различен, като напр. да се извършва мониторинг върху търговската марка. Мониторингът е дейност, извършвана от специалисти в областта, и представлява наблюдение на целия информационен поток от заявления за регистрация на търговски марки, които постъпват в съответното ведомство. Целта на това е да се запази марката от посегателство от трети лица, защото производството по регистрацията на търговска марка е на принципа на опозицията. 

"Защитата тече от датата на подаване на заявление, при условие, че се стигне до успешна регистрация на патента".

Как работи "принципът на опозицията" и как на практика се защитава марката?

Последни новини
Още от Бизнес старт