Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Как България да възроди икономическия живот в селата

Борислав Борисов в Бизнес старт, 17.10.2017

В българското село има позитивни трендове през последните три-четири години, но това не касае всички региони. Това каза Борислав Борисов, Асоциация на българските села, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Иван Нончев. Гостът коментира как биха могли да сработят по-ефективно механизмите за регионално развитие.

"Всеки отделен регион има своите специфики. В близост до градските центрове и там, където има добра инфраструктура, има сериозен ръст на инвестициите". 

На първо място е област Пловдив, по данни на Асоциацията на българските села, на второ - София. Следват регионите на Велико Търново, Варна и Бургас, каза гостът. "Инвестициите са предимно в сферата на земеделието и на различни предприятия в сферата на индустрията, но са свързани с наличието на инфраструктура". 

"Най-големият проблем на инвеститорите в селски региони е липсата или недостатъчния брой на квалифицирани кадри".

Програмата за развитие на селските райони оказа разнопосочно влияние в български условия, каза Борисов. По думите му до известна степен тя е изкривила конкурентоспособността в сектора и доведе до изкуствен стремеж просто за усвояване на милиони субсидии самоцелно - без да се планира устойчивост и да се окаже влияние върху селските общности

Могат ли евросредствата да възстановят изцяло селските региони или трябва да се стимулира частната инициатива и по други пътища? Какви са алтернативите извън селското стопанство и туризма? Трябва ли държавата да се меси в пазарите или по-скоро няма достатъчно българска продукция? Достъпът до земя ли е основният проблем за младите хора? Какво представлява идеята за създаване на мрежа от ментори, които да подпомагат инициативите, свързани с разгръщане и развитие на селските общности? Какво е отношението на общинските кметове към подобни инициативи? Живеят ли те в "паралелни, по-скоро политически вселени"? 

Последни новини
Още от Бизнес старт