Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Транспортните коридори на България и новият Път на коприната

Георги Минчев в Бизнес старт, 22.08.2017

В транспортно отношение трябва да гледаме във всички посоки - на 360 градуса. Имаме благоприятно географско положение, намираме се в една своеобразна пресечна точка на пътищата от Запад на Изток и на Север и Юг. За съжаление през последните 25 години загубихме темпове на изграждане, модернизация на базовата инфраструктура, загубихме транспортен капацитет, особено що се отнася до железопътния транспорт, в значителна степен водния транспорт. Това каза Георги Минчев от Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Иван Нончев. 

"Река Дунав също остава една голяма болка, но тя не е само български проблем. Нещата не зависят само от нас". 

По отношение на Пътя на коприната гостът каза, че сухопътните трасета са повече от едно, а тези, които касаят България са приблизително две. "Едното минава през Русия на север от нас, а друготно минава малко по-на юг през Средна Азия. Ако говорим за класическия път на коприната, това е през Кавказ. И това ни касае пряко. Ние се намираме приблизително по средата между двете основни трасета и сме една предпочитана и в значителна степен неизбежна точка за свързване - нещо като географски хъб на тези две паралелни сухопътни трасета през пространствата на Евразия".

Концепцията на Европа за транспортната мрежа на континента се промени през последните години, каза още гостът. До края на 90-те години концепцията се основаваше на значително количество коридори, а след това дойде новата концепция за основната и спомагателната мрежа, което отряза амбициите на България да има няколко транс коридори, които да минават през нашата територия.

"Остана коридор номер 8, но ние закъсняхме с изграждането и се изгражда в момента автомобилната му част. Имаме придвижване през последните месеци във връзка с отношенията с Македония и на въпроса за железопътната мрежа в тази посока. Въпрос, който като концепция е на 100 години, а като изграждане - от Втората световна война".

Последни новини
Още от Бизнес старт