Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Как селското стопанство може да бъде субсидирано след 2020

Стилиян Гребеничарски в Бизнес старт, 01.08.2017

Стилиян Гребеничарски, InteliAgro. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Стилиян Гребеничарски, InteliAgro. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Най-яркият пример за преход от директни плащания за селското стопанство към други форми на подпомагане е САЩ. Те преминаха плавно, намалявайки тези плащания и замествайки ги с инструменти за управление на риска. Това каза Стилиян Гребеничарски, InteliAgro, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Иван Нончев. 

"Три са там основните форми, които се използват в момента - едната, около 2/3 от бюджета за подпомагане на фермерите отива в тази посока - това са стандартни застрахователни полици, които се субсидират. Те осигуряват застрахователно покритие срещу определени неблагоприятни метеорологични явления. Държавата поема плащането на съществена част от полицата, като в някои райони и браншове е възможно и цялата сума по плащането на полицата да се поеме".

Другите два механизма са малко по-сложни. Единият е механизъм за покритие на ценовия риск, обясни гостът. "Има референтна цена, която се определя на база минали периоди и когато цената на дадена суровина през определена година спадне значително под тази референтна цена, стопанството получава компенсация на база разликата в цената и стандартните добиви в региона.

Третият механизъм е за защита на приходите. отново включва цените и колебанията в цените, но включва и колебания в добивите, каза още Гребеничарски. 

Какви са недостатъците на тези модели? Как в България могат да се приложат модели, прилагани в света?  Какви са механизмите, използвани към момента в ЕС и конкретно в България? 

Последни новини
Още от Бизнес старт