Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Приватизацията над 20 години носи загуби на България

Руси Статков, член на Надзорния съвет на АПСК, Бизнес старт, 12.05.2017

Снимка: Bloomberg TV България Снимка: Bloomberg TV България

В България се случват много неща, част от които положителни, друга част с много отрицателни последствия. За съжаление българската приватизация е пример за предимно отрицателни неща. Тя вече над 20 години носи загуби за българската държава.

Това каза в предаването „Бизнес старт“ с водещ Велко Каменов Руси Статков, член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и приватизационен контрол. Коментарът на Статков идва в светлината на решението на Министерски съвет от 10 май да възложи на Министерство на икономиката да подготви законопроект, с който се забранява приватизацията на държавни акции и дялове, както и приватизацията на акции и дялове от дъщерни дружества. Предвидено е това да бъде възможно единствено след решение в пленарна зала.

„За съжаление, продължава да има неяснота колко е държавната собственост и кой и как се разпорежда с нея. Като член на НС на АПСК мога да кажа, че в последните години сме се постарали в рамките на нашите задължения да установим един законов ред на прозрачност при продажбите. Агенцията засега остава единственото място, в което може да се твърди, че са останали експерти и има процедури, в които ще бъде защитен държавният интерес“, продължи гостът в студиото.

„Трябва да поясня, че приватизацията не се спира. Дотолкова, доколкото по няколко закона се работи с термина „управление“ и „разпореждане“ с държавната собственост, в нашия закон приватизацията освен продажба на акции и дялове, имаме продажба на имоти държавна и частна собственост. Не се спират и обособените части. Спира се с оглед на това, че имаме един проект за обществено обсъждане на МС, продажбата на акции дялове, собственост на държавата, в търговски дружества с държавно участие, както и в такива с над 50% държавно участие“, подчерта Статков.

Вижте повече:

 

Последни новини
Още от Бизнес старт