Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

На хората трябва да се предостави по-широк избор колко да рискуват за пенсията си

Бизнес старт 1.06.2016

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

За първото тримесечие на 2016 УПФ-ове са изплатили пожизнени пенсии и средства на наследниците на осигурени лица в размер на 14 млн лв. Това заяви председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДП) Никола Абаджиев, който говори за гледната точка на УПФ в дебата за пенсионната реформа. А за периода 2002-2015 те са 718 млн. лв, като допълни, че пожизнените пенсии с унаследяване са въпрос единствено на дизайн.

БАДДП е отправила девет предложения към МФ, синдикатите и работодателите, които целят справедливото получаване на парите от собствени партиди, да се уреди въпроса с унаследяването, да се даде избор на продукта и риска към него на осигурените лица преди подписването на договора за пенсионно осигуряване, каза Абаджиев, включвайки и пожизнените пенсии.

Абаджиев също така смята, че реформите в пенсионното законодателство трябва да се решат след прегледа на активите на УПФ-ове в предстоящите стрес тестове, контрастирайки на позицията на синдикатите и бизнеса. 

Чуйте повече!
 

 

Последни новини
Още от Бизнес старт