Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Новият закон за счетоводството е пълен с пробойни

Бизнес старт, 6.04.2016

Снимка: David Paul Morris/Bloomberg Снимка: David Paul Morris/Bloomberg

"Според действащия от началото на тази година закон за счетоводството малките предприятия (до 2 млн. лв активи, 4 млн. приходи от нетни продажби и 50 души персонал) няма да бъдат задължавани да публикуват ОПР-та (отчети за приходите и разходите)." 

Това каза в Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria финансовият консултант Петър Петров, който говори за това как и на кого ще се отразят промените в Закона за счетоводството, влезли в сила от 1.01.2016.

"Това ще затрудни кредиторите на предприятието, а както и НАП, тъй като от баланса няма как да се види как е формирана печалбата понеже е твърде статичен."

Друга промяна в негативна посока е, че предприятия с по-малко от 200 000 лв оборот няма да са задължени да правят инвентаризация, заяви консултантът.

„Това ще постави под съмнение публикувания баланс дали е достоверен или не.“

Друг абсурд на този закон е, че за дружествата без дейност и ЕТ-тата ще могат да създават финансови отчети лица без образование, докато за всички други съставители, ако имат икономическо образование, несвързано пряко със счетоводството и контрола, ще трябва да имат 5 години действителен стаж, каза Петров. 

„Този закон е изключително дискриминационен по отношение съставителите на финансови отчети.“

 

Последни новини
Още от Бизнес старт