Целите на ЕС за климата могат да струват до 150 000 работни места в автомобилната индустрия

Изисква се социално приемлива политика за смекчаване на възможното съкращаване на работни места

Снимка: Buddhika Weerasinghe/Bloomberg Снимка: Buddhika Weerasinghe/Bloomberg

По-строгите цели на ЕС в областта на климата могат да струват до 150 000 работни места в производството в германската автомобилна индустрия , като потенциалните загуби при развитието не се взимат предвид. IG Metall оценява новите изчисления на Института за индустриална наука и организация Фраунхофер (IRA). Това пише германската медия Der Spiegel.

ЕС реши да намали емисиите на въглероден диоксид от новите автомобили до 2030 г. с 37,5%. На тази основа IAO изчисли колко работни места са създадени при производството на електрическите автомобили и колко от при производството на двигателите с вътрешно горене могат да отпаднат.

За първи път беше анализирано как ще се разпределят загубите:

В автомобилостроенето около 35% от работните места при производството на двигатели.

За доставчиците това са около 44%.

Причината за това е, че задвижващата технология на електронните автомобили е много по-опростена, отколкото тази на бензиновите и дизеловите превозни средства.

"Затова трябва да се положат всички усилия за осигуряване на заетост в обектите", казва Йорг Хофман, председател на IG Metall. "Добавената стойност, създадена от електромобилността, като акумулаторните клетки или електрониката за управление, трябва да осигурява работни места тук."

От политиците се изисква да гарантират инфраструктура за зареждане на електрически автомобили така, че да се постигне преходът към електронна мобилност. "Най-лошият сценарий би бил компаниите да преминават към електромобилност, а клиентите не купуват електрически автомобили", казва Хофман. Той призовава също за фондове за структурна помощ за особено засегнатите региони. Необходими са и „политически инструменти на пазара на труда, които да структурират съкращаването на работна сила по социално справедлив начин, от квалификации до програми за ранно пенсиониране.

Последни новини
Още от Автомобили