МВФ вижда ръст във всички 28 страни от ЕС

Джефри Франкс, директор МВФ за Европа

Пропастта на поколенията

„На първо място неравноправието не е голяма заплаха за ЕС, повече отколкото на други места. Средната разлика между доходите остава стабилна от 2007. Това отчасти се дължи на силните социални защитни мрежи, сериозните постижения, помогнали на милиони хора и засилили позициите на Европа в сравнение с много други развити икономики, пише дуправляващият директор на МВФ Кристин Лагард в блога на Фонда.

„Под заглавията обаче има тревожен тренд: пропастта между поколенията в Европа значително се увеличава. Хората в трудова възраст и особено младежите, изостават”.

Препоръките

Трябва да се обърне внимание на пазарите на труда като се намали данъчното бреме за нискозаплатените работници. Правителствата трябва да инвестират в образованието и обучението им, което ще помогне на младите хора да преодолеят пропастта в уменията, пише Лагард.

Последни новини
Още от Анализи