Как американците харчат парите си през последните 75 години

Тенденциите в разходите за потребление в Америка, в една графика

Американско знаме Снимка: Ty Wright/Bloomber Американско знаме Снимка: Ty Wright/Bloomber

Потребителските разходи представляват огромен дял от икономиката на САЩ. За какво американците харчат парите си? 

Графиката по-горе, изготвена въз основа на данни на Статистическото бюро на САЩ, показва динамиката на разходите на американските граждани, разделени в 12 категории: книги, алкохол, тютюневи изделия, образование, лични грижи, разни, отдих и забавления, здравеопазване, облекло, храна, транспорт и жилище. Всяка категория е разделена на подкатегории, изобразяващи разходите по години (от 1941 до 2014). Данните са коригирани спрямо инфлацията и измерват средните разходи по категории на всички американци.

Разходите за покупка на жилище почти винаги са били областта с най-голям дял от потребителските разходи в Америка през последните 70 години. Изключение прави единствено 1941, когато разходите за храна достигат средно $8,311, докато жилищните разходи се равняват на $7,537. През 1941 обаче правителството премества разходите за потребление на алкохол в категорията на разходите за храна, което води до раздуването на данните за съответната година. През останалите години разходите за употреба на алкохол биват извадени в отделна категория. Във всички останали години разходите за покупка на жилище изпреварват разходите във всяка от останалите категории.

Друга интересна тенденция е намаляването на разходите за покупка на облекло. Американците харчат най-много за дрехи през 1961 – средно $4,157. Във всяка следваща година от 1961 насам разходите за облекло спадат.

В същото време американците започват да харчат повече за образование, транспортни услуги и здравеопазване. Разходите за здравеопазване се повишават значително повече в сравнение с тези във всички останали категории, скачайки от $242 през 1941 до $1,236 през 2014. Разходите за образование се покачват със сравнително бърз темп между 1984 и 2014 и продължават да растат. Докато разходите за здравеопазване се повишават между 1941 и 2014, като цяло потребителските разходи се свиват между 1973 и 1984, но след това отново обръщат тренда. 

Между 1941 и 2014 американците харчат най-много за същите неща, с малки разлики. Разходите за покупка на жилище продължават да бъдат областта, за която американците харчат най-голяма част от доходите си, както и разходите за храна. Въпреки това разходите за храна и облекло се понижават, когато данните бъдат коригирани с инфлацията, докато разходите за образование и здравеопазване продължават да растат с бърз темп. 

Последни новини
Още от Анализи