Топ 10 на страните с най-бърз икономически растеж за последното десетилетие

В световен мащаб икономическият растеж трайно остава на предкризисните нива

Кои страни в световен мащаб бележат най-висок среден ръст на БВП през последното десетилетие и кои изостават в това отношение? Отговорът на въпроса, вземайки усреднени данни на МВФ за икономическия растеж в периода 2006 – 2015, не е особено изнендващ. На върха на класацията по икономически растеж са екзотични, бедни и по-слаборазвити икономики, имайки предвид ниската база, от която тръгват и по-големиятпотенциал за реализиране на растеж, с който разполагат.

Данните на международната финансова институция за последното десетилетие, цитирани от Global Finance, сочат, че с най-бърз икономически растеж могат да се похвалят Катар, Туркменистан, Етиопия, Азербейджан и Китай. С изключение на Китай БВП на останалите 4 държави расте средно с по над 10% за периода:

Източник: Global Finance по данни на МВФ

По-важно обаче е да обърнем внимание на някои други тенденции, които показват данните. На първо място почти изцяло в топ 10 на страните с най-висок ръст фигурират имената на държави от развиващата се част на Азия и Африка. Единствено Панама и Катар правят изключение от това правило сред първите 10 имена в списъка.

Още по-важно обаче е да отбележим, че растежът в тези страни е далеч от нивата, реализирани преди началото на Световната финансова криза.

„Растежът на БВП се е забавил в няколко развиващи се пазара от 2011 насам, което трябва да бъде отбелязано като важен акцент в следкризисното развитие на развиващите се пазари. Пододни синхронизирани забавяния до голяма степен бяха неочаквани от анализатори и академици“, пише МВФ в свой доклад от 2014. Тенденцията не се е изменила оттогава.

В Катар например растежът между 2006 и 2011 е двуцифрен, а от 2012 до 2015 се забавя в рамките на 6% до 8%. Ясно изразена тенденция на забавяне имаме и в още 3 страни от топ 5 на най-бързо растящите икономики за последното десетилетие в световен мащаб – Етиопия, Азербейджан и Китай. Единствено за Туркменистан можем да твърдим, че по-скоро успява да избегне тренда на забавяне на растежа.

На обратния полюс на класацията остават доста по-разнородни от гледна точка на икономика и ниво на развитие държави. Впечатление правят имената на държави от първия свят, но с проблеми от финансово естество, като Гърция, Италия и Португалия. Средният растеж в южната ни съседка за последните 10 години е -1,4%, в Италия -0,4%, а в Португалия -0,1%. На върха в тази отрицателна класация обаче намират имена и на слабо развити икономики, като Централноафриканска република, както и туристически дестинации, като Палау, Барбадос и Бахамите. И тук обаче тенденцията е ясна – нивата на икономически растеж от годините преди кризата не са достигнати.

Дали нивата на бурен растеж на БВП от преди кризата са останали завинаги зад гърба ни? Последните прогнози на МВФ сочат именно натам, като прогнозата за икономическия растеж в световен мащаб за 2016 на институцията беше неколкократно понижавана, за да достигне до ниво от 3,1%.

И докато светът търси своите нови стабилни двигатели на растежа, имайки предвид очакваното и вече случващо се забавяне в страни като Китай, политиките на централните банки и правителствата сякаш не дават желаните резултати, поне не дотолкова, че да се върнем на нивата на икономически растеж от преди кризата.

Еднозначен отговор на въпроса накъде да се обърнем в търсене на възвръщане на просперитета също липсва, а през това време голяма част от икономиките по света растат под потенциала си.

Последни новини
Още от Анализи