Стимулите на ЕЦБ с ефекти извън валутния блок

Трансграничните банкови вземания нарастват значително от старта на програмата за количествените улеснения през 2015

Сградата на ЕЦБ във Франкфурт, Германия. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg Сградата на ЕЦБ във Франкфурт, Германия. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg

Програмата за изкупуване на облигации на ЕЦБ може и да е проектирана, така че да насърчи икономическия растеж в еврозоната, но в същото време води до някои ефекти извън валутния блок.

Изследване, публикувано днес, 18 септември, от Банката за международни разплащания показва, че темпът на нарастване на трансграничните банкови вземания се увеличава значително през първото тримесечие на 2015, когато ЕЦБ стартира програмата за количествени улеснения. Разширяването до голяма степен се отразява върху кредитирането на напредналите икономики извън валутния блок и дава индикации, че валутната деноминация е ключов фактор в разпръскването на ефектите от паричната политика.

„Например, кредитите, отпускани в евро от швейцарски банки на банки в Полша може да бъде засегнато от паричната политика на ЕЦБ, макар че и двете страни не са част от еврозоната“, коментират анализаторите Стефан Авджиев, Агни Събълайт и Елъд Такатс. „Имайки предвид безпрецедентните мерки на централните банки през последните няколко години и огромния дял на трансграничните заеми, деноминирани в чуждестранни валути, нашите изследвания показват, че паричните власти трябва да наблюдават отблизо валутната деноминация на трансграничното банково кредитиране, тъй като те оценяват потенциално въздействие от възможните политически ходове, както в техните страни, така и в чужбина.“

Деноминираните в евро вземания се повишават с 5,6%, почти 4 пъти по-бързо в сравнение с вземанията в други валути, които нарастват с 1,5% през първото тримесечие на 2015, се посочва в доклада на Банката. Пропастта е особено голяма за вземанията при напредналите икономики.

Кредитирането в развитите страни нараства с по-бърз темп в сравнение с развиващите се пазари, където изследването показва, че ефектите са „незначителни“, тъй като развитите страни вече имат относително голям дял на кредитите, деноминирани в евро.

Ръстът на вземанията може да се обясни с няколко фактора, коментират анализаторите. Разхлабването на паричната политика на ЕЦБ има за цел да облекчи финансовите условия във и извън валутния блок, намалявайки разходи по кредитиране. Също така може да се отдаде на подобряването на кредитоспособността на чуждестранните заематели, тъй като отслабващото евро повишава нетната стойност на техните баланси. Друга причина може да бъде хеджиращата стратегия на институционалните инвеститори, които може да са прибегнали до застраховане срещу още по-голямо поевтиняване на еврото.

„Нашите резултати показват, че доларовата система не е уникална“, коментират още от Банката. Тази констатация е съобразена с нови доказателства, че еврото започва да поема някои от характеристиките на щатския долар като глобална валута“.

 

Последни новини
Още от Анализи