В какво се крие силата на швейцарския франк

Причините за покупателната сила на швейцарската валута в четири графики

Снимка: Michele Limina/Bloomberg Снимка: Michele Limina/Bloomberg

Президентът на Швейцарската централна банка Томас Джордан продължава да казва, че франкът е „значително надценен“ въпреки рекордно ниската лихва по депозитите и извънредните интервенции на валутния пазар.

Докато франкът традиционно се възприема като валута убежище от чуждестранните инвеститори, тревогите, свързани с дълговия проблем на еврозоната и Brexit не са основният фактор. Жителите на Швейцария, която разполага със значителен излишък по текущата си сметка въпреки силната валута, имат частично влияние, тъй като те не инвестират в чужбина, което би могло да им помогне в реализирането на по-висока печалба.

„Грубо казано, около половината от капиталови притоци се дължат на вътрешните инвеститори, което означава, че те допринасят в голяма степен за поскъпването на франка“, коментира Максим Ботърон, икономист в  Credit Suisse в Цюрих.

Съотношението на държаните от частни лица ценни книжа, деноминирани във франкове, нараства. Източник: Bloomberg

Домакинства държат все по-голям дял активи, деноминирани във франкове. Струва си да се отбележи, че подобряването на това съотношение с течение на времето не взема предвид преоценките, дължащи се на промените във валутния курс.

Излишъкът по текущата сметка на Швейцария често е над 10%. Източник: Bloomberg

Излишъкът по текущата сметка на Швейцария достигна почти 11% от БВП в края на март. Това съотношение е по-голямо в сравнение с нивото за еврозоната и дефицита от 5,7% във Великобритания. Средно за еврозоната излишъкът достига 3,2%.

Лихвата по депозитите в Швейцария е по-ниска от тази в еврозоната. Източник: Bloomberg

В опит да понижи доходността по деноминираните във франкове активи Швейцарската централна банка понижи депозитната лихва до рекордно дъно от минус 0,75%. Паричните власти в страната предупредиха, че могат да понижат лихва до още по-негативна територия при необходимост. Според някои икономисти инвеститорите няма да започнат да трупат пари в брой, за да заобиколят промените, докато лихвеният процент не падне под минус 1,25%.

Пенсионните фондове все още държат голяма част от деноминираните във франкове активи. Източник: Bloomberg

Според изследване на Credit Suisse, макар и при отрицателни лихви, швейцарските пенсионни фондове държат голям дял от активите си във франкове. Както и в други юрисдикции, техните инвестиционни решения са засегнати от регулаторните изисквания.

Ако швейцарците „ инвестират повече в чуждестранни активи, това би могло да отслаби натиска върху франка и не би било необходимо централната банка да се намесва толкова агресивно на пазара“, коментира още Ботърон. „Но това вероятно би наложило промяна на политиката в еврозоната и разширяване на лихвения диференциал, което би направило деноминираните в евро активи отново по-привлекателни“.

Предвид прогнозите на икономисти за още стимули от страна на ЕЦБ вместо намаляването им, изглежда, че това няма да се случи в близко бъдеще. 

Последни новини
Още от Анализи