Основният проблем на американската икономика остава същият

Натам сочат последните два силни доклада за заетостта

Пазар на храни на едро в САЩ. Снимка: John Taggart/Bloomberg Пазар на храни на едро в САЩ. Снимка: John Taggart/Bloomberg

Двата по-силни доклада за новите работни места в САЩ показват, че американската икономика не е изправена пред нов проблем – значително забавяне в ръста на новите работни места – а пред добре познатия стар проблем с почти стагниращия ръст на производителността на труда.

Продължаващият нисък ръст на производителността на труда в САЩ вероятно означава, че бизнесите не увеличават капиталовите разходи, за да увеличат производството, докато другият основен производствен фактор – трудът – става все по-оскъден и скъп. Централните банкери от своя страна ще се надяват тази тенденция да спре да се развива, казва в свое изследване екип икономисти от Deutsche Bank, воден от Доминик Констам.

„Един от ефектите на ниската производителност е, че е от изключителна важност за Фед да предпазва съвкупното търсене, особено с понижаването на темпа на разкриване на нови работни места и с наближаването на нивото на пълна заетост“, пише в доклада на  Deutsche Bank, предава Bloomberg.

Навлизайки във второто тримесечие на 2016, производителността на труда на тримесечна база расте само с 0,7% за последните 4 периода, което е далеч под средната стойност на индикатора в дългосрочен план, която достига 2,2%.

Икономистите очакват последните данни за производителността извън селскостопанския сектор да се равнява на 0,4% на тримесечна база през второто тримесечие. В същото време за увеличаване на производството е необходимо или да се увеличи производителността на труда, или да се работи повече време, а застаряването на населението от своя страна поставя спирачка пред темпа на ръст на работната сила. При тези условия, липсата на ръст в производителността на труда може да обрече цялата американска икономика на застой.

В този контекст решенията на Фед стават още по-трудни от гледна точка на това, че трябва да внимават да не повлияят негативно на инвестициите, тъй като в дългосрочен план ръстът на инвестициите е бил предпоставка за ръст на производителността на труда. А фактори, които влияят на инвестициите са финансовите условия, нивото на лихвите, кредитните спредове, стойността на щатския долар и цените на акциите.

В момента обаче корпоративният сектор в САЩ едва ли ще увеличи инвестициите при липсата на силно (глобално) крайно търсене. От своя страна работниците са потребители, като докато пазарът на труда остане силен, Фед може да си позволи да повишава лихвите постепенно, но трябва да внимава да не повлияе негативно на съвкупното търсене, което от своя страна да потисне още повече растежа на производителността на труда.

Всички тези фактори означават, че лихвите в САЩ ще останат на по-ниско ниво по време на текущия цикъл на затягане, считат анализатори от Bank of America Merrill Lynch.

Последни новини
Още от Анализи