(Не)Очаквани ефекти за банките от отрицателната лихва в България

Третата онлайн лекция в специалната лятна сесия по повод 15 години Investor.bg

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

На практика голяма част от банковите депозити у нас вече носят отрицателна лихва. Това се случва на фона на понижаващите се вече няколко години лихвени проценти по спестяванията, въведените такси от някои банки за обслужване на спестовни сметки, които често са по-големи от лихвата, получена по депозита в края на периода, но и на фона на номиналните отрицателни лихвени проценти.

Тази теза застъпва в рамките на предназначената специално за младите хора, които искат да се развиват в областта на финансите, трета видеолекция от летния онлайн курс по повод 15 години Investor.bg Свилен Колев, журналист в Investor.bg и автор и водещ на неделното обзорно пазарно предаване по Bloomberg TV Bulgaria „Invest/Or“.

Макар че в никоя тарифа и лихвен бюлетин на банките в България да няма лихвен процент с отрицателен знак, т.е. номинален отрицателен лихвен процент, който се обявява директно, месечните и/или годишните такси на практика са по-големи от лихвата, която банката дава в замяна на решението ни да отложим своето потребление.

Темата на Свилен Колев „(Не)Очаквани ефекти за банките от отрицателната лихва в България“ съдържа отговори на въпросите как дойде у нас отрицателната лихва, как банките в България избягват отрицателната лихва по свръхрезервите в БНБ, какво е влиянието й върху междубанковия пазар, как лихвата по депозитите може на практика да стане отрицателна и какво означава това за потребителите на банкови кредити.

Читателите и зрителите предварително се поинтересуваха дали отрицателните лихвени проценти ще доведат до фалити на банки и как могат хората да се спасят от отрицателните лихвени проценти, като Свилен Колев засегна и техните въпроси.

Вижте повече:

 

Последни новини
Още от Анализи