Профилът на най-добре платените служители в Европа

Кой стои на върха на корпоративната пирамида на Стария континент

Темата за най-високо платените служители е обект на интензивни публични и академични дебати. Тя вълнува както икономистите, изследващи неравенството в доходите, така и широк кръг представители на обществото.

Всеки иска да е сред най-добре платения 1% от служителите, но какъв профил трябва да притежаваш, за да го постигнеш? Едва ли има еднозначен отговор на този въпрос, но статистическа извадка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), с фокус върху Европа, дава известни насоки.

Изследването на ОИСР обхваща 10 мил. служители в 18 европейски държави, за да сформира профил на най-добре платените служители в тях (хората, които работят за себе си са изключени от изследването).

Тенденцията, която може да се открои, е следната. Най-добре платените служители в Европа са мъже, на възраст между 40 и 60 години, с висше образование и работят в сферите на финансите и производството, както и като старши мениджъри. Анализът разкрива и някои различия между отделните групи страни. В Източна Европа например най-добре платените служители са по-млади. Освен това сред най-добре платените служители има повече жени в страните, в които като цяло заетостта сред представителите на нежния пол е по-висока.

 

Последни новини
Още от Анализи