Три факта от доклада за заетостта в САЩ, будещи притеснения

Достигна ли пазарът на труда пика си

Орелът на фасадата на сградата на Фед. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg Орелът на фасадата на сградата на Фед. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg

В петък, 3 юни, данните за новите работни места в САЩ изненадаха сериозно пазарите. В най-голямата икономика в света бяха добавени едва 38 хил. нови работни места за май при очаквани 160 хил. Три други факта от доклада за заетостта в страната обаче също будят притеснения.

На първо място годишният процентен темп на ръст на заетостта в сектора на строителството започва да върви надолу. Активността и нивото на заетостта в строителния сектор представят относително ясен прочит на състоянието на американската икономика като цяло, като забавянето на ръста в заетостта не е добър признак.

Освен това делът на работниците, наети на пълен работен ден, пада на годишна база за пръв път от 3 години. В същото време заетите на непълен работен ден нарастват с най-много на месечна база от 2012 насам. Изместването на заетостта от пълно работно време към непълно работно време е индикатор за по-нездрава ситуация на пазара на труда.

Временната заетост също буди притеснения, като темпът на ръст на заетостта в сектора расте с 0,6% - най-ниско ниво от 2010 насам.

Последни новини
Още от Анализи