Китай се насочва към зелена и ядрена енергия

Делът на въглищата в енергетиката намалява

Ветрогенератори. Снимка: Bartek Sadowski/Bloomberg Ветрогенератори. Снимка: Bartek Sadowski/Bloomberg

Ще спре ли Китай да разчита толкова много на въглищата за производство на електроенергия и към кои други енергийни източници се насочва. Рей Фънг, главен изпълнителен директор и главен инвестиционен директор в CGNPE Fund Management коментира темата пред Bloomberg.

Да поговорим за зависимостта на Китай от въглища. Колко далеч можем да отидем? Започнахме да ограничаваме свръхкапацитета в сектора, но имайки предвид забавящата се икономика, може ли Китай устойчиво да използва тази по-евтина форма на изкопаемо гориво?

Мисля, че въглищата са преходно гориво и имат своето място в Китай в момента. Китайското правителство обаче взе стратегическо решение, казвайки, че иска устойчивост. Вие живеете в Пекин от 7 години и знаете цената за обществото на използването на изкопаеми горива. Може обаче и да не сте се запознавали с основните въгледобивни дейности.

Имам известна представа.

Цели водни басейни бяха изпразнени. Добивът на въглища остави в китайските провинции сериозни поражения върху природата. Това е неустойчиво от гледна точка на икономическия растеж в Китай.

Знаят го, но е по-евтино. И често всичко е движено от държавните предприятия.

Абсолютно. Правителството взе дългосрочно стратегическо решение, че ще изведе Китай от пътя на изкопаемите горива. Макротенденцията в Китай е възобновяемата и ядрената енергия да бъдат доминиращите енергийни източници в дългосрочен план. Ще дойде и това време. Сега при въглищата виждаме, че производството им като дял от общото бележи спад. От цялата произведена енергия в Китай през 2007 84% се произвеждаше чрез изгаряне на въглища. През миналата година този процент падна до 73%. Тенденцията е ясна.

Колко диверсифициран е Вашият фонд, защото трябва да кажа, че на 65% сте собственост на най-големия ядрен оператор в Китай CGN. Колко диверсифициран е извън ядрената енергетика.

Вижте, CGN Group притежава и управлява около $100 млрд. активи. Растем с около 15% годишно. През 2008 основахме първия си фонд, фокусиран върху ядрената енергетика. В момента сме на четвърти фонд и той основно е фокусиран върху възобновяемата енергия. Стратегията на фонда ни е да подкрепяме частните компании в Китай да произвеждат възобновяема енергия за обществото.

Има ли наистина изглаждане на енергийната стратегия в 13-тия 5-годишен план? Кои ще спечелят и кои ще загубят в енергийното пространство?

Мисля, че печелившите са пределно ясни. Ще спечелят възобновяемите източници, до голяма степен фокусът пада върху тях. Но дали в бъдеще ситуацията за възобновяемата и ядрената енергия ще е същата? Налице е сериозна тенденция насочена към т.нар. „умна енергия“. Става въпрос за това как да бъдат внедрени нови системи в мрежата и как тези системи могат да работят по хармоничен начин. Как да намалим разходите при внедряването на новите мощности за дистрибуция и т.н. и как да подобрим енергийната ефективност.

В проучването ми за производството на вятърна енергия открих, че има много частни предприятия и не толкова държавни. Ще се промени ли този баланс и ще станем ли свидетели на това как частните компании ще са водещи в енергийната революция в Китай.

Все повече да. Защото размерът на проектите става все по-малък и по-малък. А за комунални услуги, като електричеството, е много трудно да се премине през целия процес, като се започне от проект с малък мащаб. С развитието на преносната мрежа, частният сектор ще играе все по-голяма роля. Нашата функция е да осигурим финансирането и технологичната платформа, за да помогнем на партньорите си да осигурят такава революция в Китай.

 

Последни новини
Още от Анализи