Ефектите от увеличената облигационна програма на ЕЦБ

Коментар на Боб Паркър, старши съветник в Credit Suisse

Сградата на ЕЦБ във Франкфурт, Германия. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg Сградата на ЕЦБ във Франкфурт, Германия. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg

От 1 април ЕЦБ стартира увеличената си програма за изкупуване на облигации. Обемът на дълговите инструменти, изкупувани от ЕЦБ, беше увеличен с 20 млрд. евро месечно. Боб Паркър, старши съветник в Credit Suisse, коментира политика на паричната институция пред Bloomberg.


От днес ЕЦБ увеличава обема на програмата за изкупуване на облигации, все още обаче няма да бъдат изкупувани корпоративни облигации. Кое е най-важното за Вас? Коя е най-голямата промяна от последното решение на ЕЦБ?

Несъмнено експанзията на количествените улеснения. Увеличението в програма от 60 на 80 млрд. евро, както и разширяването на класовете активи, които ще бъдат изкупувани. Мисля, че това е от голямо значение. Имаме няколко проблема. Ако сте европейска застрахователна компания, или европейски пенсионен фонд, генериращ възвращаемост от инвестиции в пазар, в който в момента  имаме 14 европейски пазара на облигации, не в еврозоната, а европейски пазари на облигации, на които доходностите по 2-годишните ДЦК са негативни. Днес нивото на 10-годишните германски ДЦК е на ниво от около 0,15% и вероятно ще остане около това ниво до края на годината. Реализирането на възвращаемост за институционалните инвеститори в Европа е изключително трудно, без значение дали говорим за пенсионни фондове или застрахователни компании. Не е изненадващо, че застрахователните компании се обръщат към диверсификация в други класове активи и най-забележимо неликвидни класове активи, като инфраструктурни облигации и инфраструктурни акции например, където капиталовите изисквания са по-ниски.  Мисля, че това изместване от ликвидните пазари към по-слабо ликвидните е устойчива тенденция.

Колко ниско стигат доходностите в света на корпоративните облигации в резултат на това, което ЕЦБ прави? В момента имаме толкова ниски нива на финансиране за някои европейски компании. В резултат на действията на Марио Драги корпоративните емисии облигации в Европа са се насочили към рекордно ниво.

Цената на заемите е изключително ниска и ще остане такава. Мисля, че доходността по 10-годишните германски ДЦК ще остане през по-голяма част от годината на ниво от под 20 базисни пункта. По отношение на спредовете при облигациите с инвестиционен рейтинг в Европа те вероятно ще се понижат до около 50 базисни пункта спрямо германските ДЦК. Говорим за цена на финансирането на корпорациите в Европа с най-висок инвестиционен рейтинг по 10 годишен заем под от 1%. Това е много привлекателно. Изводът е, че компаниите могат лесно да вземат пари назаем и то много евтино и това е добре, но какво ще правят с тези пари. Европейските компании днес са много ликвидни. Това, от което имаме нужда, е тласък в крайното потребление. В тази насока виждаме някои положителни признаци, особено в Германия, където има ръст в потреблението. Една от характеристиките на германската икономика в края на миналата година и през януари, в началото на тази година, беше сравнително слабото потребление. Последните данни от февруари и март показват началото на ръст в потреблението, който смятам, че ще продължи. Това е положително.

 

Последни новини
Още от Анализи