ЕЛАНА: 2016 носи несигурност за световната икономика

Суровините са водеща инвестиционна възможност в идните 5 години

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

2016 носи доза несигурност за световната икономика. На първо място стои проблемът с растежа на Китай, който доведе и до бързото обезценяване на юана до 5-годишно дъно. Капиталовият пазар в страната е източник на сериозни сътресения в глобален мащаб, но най-важният ефект е, че търсенето на суровини пада, посочват анализаторите от ЕЛАНА Трейдинг в своите прогнози за годината.

Слабото търсене доведе и до втория сериозен проблем за световната икономика – евтините суровини. Сривът на цените, включително и на петрола, прекрати инвестициите в тези сектори и продължава да застрашава плащанията по задълженията на компаниите производители.

Още през втората половина на миналата година имаше значително влошаване на корпоративния дълг, което ще продължи и през 2016. Досега нулевите лихви в САЩ отложиха дълговите проблеми на щатските петролни компании. Повишаването на лихвите от Федералния резерв не би трябвало да бъде проблем, който да застраши финансовата система. Най-вероятно Фед ще повиши лихвата до 2% през следващите две години. Щатският долар – другият източник на страхове за световните финанси – също ще забави ръста си. 

Тези фактори ще позволят на глобалната икономика да продължи да расте с умерени темпове. САЩ имат потенциала да останат основният фактор за растеж сред развитите страни, но Европа ще намали изоставането си.

Анализаторите от ЕЛАНА смятат, че 2016 ще бъде година на растеж, макар и под потенциала на глобалната икономика.

Поевтиняването на еврото ще продължи да подкрепя възстановяването на индустрията в Европа. Секторът на услугите също ще се разраства, но все още високата безработица и ниска инфлация няма да стимулират покачването на потреблението. Възможни са и допълнителни стимули от Европейската централна банка, но не се очаква централните банкери да разширят значително програмата за стимули и да поставят еврото под допълнителен натиск. Валутният курс е в точка, която позволява на европейските страни да подобрят износа си, но и не води до загуби за щатските компании.

Страните от BRICS (Бразилия, Русия, Индия, Китай, ЮАР) изживяват трудности, които се отразяват на световното стопанство и на капиталовите пазари. Проблемите им са свързани с неравновесия, които постепенно ще се изгладят. Например, Китай ще подобри износа си благодарение на обезценяването на юана, а Русия ще компенсира намалението на бюджетните си приходи с поевтиняване на рублата. Развиващите се икономики, които не са задлъжнели прекомерно, ще се превърнат отново в двигател на световния растеж през следващите 3 години.

Добивът на суровини и горива ще преживее сериозно преструктуриране през тази година, което не само ги превръща в инвестиционна възможност номер едно в близките пет години, но и ще гарантира връщането към икономически растеж.

1.10 - точка на равновесие между евро и долар

Валутният пазар се влияе изключително силно от лихвената политика в САЩ и Европа, но последните новини не доведоха до съществена преоценка на очакванията на инвеститорите. Стабилизирането на валутния курс помага за нормализиране на доларовите позиции, които бяха прекомерно високи.

Разликата между лихвите в САЩ и еврозоната ще оказва натиск върху еврото и през тази година. Първата половина на 2016 обаче ще премине под знака на неохотното повишаване на лихвите в САЩ и на още по-силното нежелание на ЕЦБ да налива пари в икономиката. Това ще ограничи възможността от спад на еврото до паритет спрямо долара. Засилването на растежа на европейската икономика и обезценяването на китайския юан са причини да се счита, че щатската валута няма да поскъпва повече. Съществуват и предпоставки за корекция на EUR/USD към 1.20, но това ще изисква значителна промяна в монетарната политика или ускоряване на икономическия растеж в Европа, който да принуди ЕЦБ да премине към политика на повишение на лихвите.

Анализаторите от ЕЛАНА очакват предимството на долара да се запази в дългосрочен период. Еврото ще се търгува около 1.10 долара (1.78 лв. за долар) през следващите 6 месеца. Инвеститорите обаче се ръководят само от лихвената политика, а движението на капиталите към САЩ не трябва да се пренебрегва. Това е причината да допускаме и краткосрочен спад на еврото към паритет в края на годината.

Златото няма да надвиши 1 200 долара за тройунция

Златото регистрира спад през 2015, който отговаря на покачването на долара спрямо еврото. В началото на тази година обаче продажбите на рискови активи са изключително силни и златото успява да задържи позициите си. Новият диапазон на търговия е от 1000 до 1100 долара за тройунция, като все още не е тествана подкрепата на това ключово равнище.

Интересът на инвеститорите към златото е по-голям, отколкото тяхното желание да притежават останалите суровини – индустриални метали или петрол. Въпреки това кризата на пазара на суровини оказва негативно влияние върху златото. Геополитическите рискове имат слабо влияние върху цената му, а ниските лихви и липсата на инфлация ще продължат да отблъскват инвеститорите от благородните метали.

Очаква се златото да остане под натиска на поевтиняването на суровините през първата половина на годината. Краткосрочен ръст е възможен при разпродажби на фондовите пазари, но цената няма да се покачи над 1200 долара за тройунция.

Перспективата пред златото до края на годината е по-скоро негативна и цената му ще тества ключовото равнище от 1000 долара. То ще предостави добри възможности за дългосрочни инвестиции през следващите 3 години, като за предпочитане е да се увеличават постепенно експозициите в акции на златодобивни компании.

Петрол над 40 долара

Излишъкът при петрола ще се запази през цялата година, но най-силно ще бъдат засегнати производителите на шистов петрол в САЩ. Основната причина за силните разпродажби на петрол в началото на годината е сривът на фондовия пазар в Китай, който се пренесе върху всички финансови инструменти. Това не е свързано с икономическия растеж в страната, въпреки че вероятно ще има негативен ефект. Спадът на петрола е следствие на спекулативни позиции, които допълват съществуващото неравновесие в търговията със суровината. Поради тази причина спад в първите месеци на 2016 представлява краткосрочна възможност за инвестиция за покупка на нива 30 и дори 25 долара, ако се задълбочи сривът. 

Цената на петрола ще достигне през годината нива над 40 долара за барел. Текущите равнища са изключително критични за компаниите в САЩ, които добиват шистов петрол и които имат по-високи разходи. Кризата в този сектор ще се задълбочи и ниските ценови нива ще доведат до затваряне на производствени мощности и до постепенно ликвидиране на излишъка през тази година. В края на 2016 ще има значително по-добра среда за дългосрочни инвестиции в сектора, особено в акции на петролни компании.

Акции – година на внимателно управление

Изключително лошият старт на годината ще даде своето отражение върху търговията с акции по света и през следващите няколко месеца. Спадът е следствие на събитията на китайския пазар, които са по-скоро повторение на случилото се през август-септември 2015 г., отколкото да са индикатор за назряваща световна криза. Инвеститорите също така не възприемат негативно повишаването на лихвите в САЩ. Това не бива да се тълкува като липса на рискове пред щатския и европейските пазари. Основният проблем в момента е как китайската икономика ще продължи да се развива и дали забавянето на растежа ѝ няма да повлияе върху глобалния растеж.

Исторически погледнато, акциите в САЩ и Европа са слабо надценени. Това се дължи на нулевите лихвени равнища, които доведоха до високата оценка на книжата. Процесът на нормализиране на лихвите ще доведе до 2-3 години на по-слаб ръст на акциите спрямо предишните години. Оценката на акциите ще се подобрява единствено от покачването на финансовите резултати на компаниите. Краткосрочните корекции, които през следващите години ще са по-чести, може да се използват за спекулативни печалби. По този начин може да се постигне по-висок резултат от сравнително скромните темпове на годишен ръст на борсите от 5-10%.

Инвестициите в акции трябва да са насочени към определени сектори, като за най-подходящи считаме финансовия сектор и нецикличните потребителски стоки (храни и напитки, бързооборотни стоки). По-рискови са акциите в петролния сектор и в добива на индустриални метали, за които считаме, че ще достигнат дъното си през годината. Суровините ще бъдат най-интересният сектор, но и най-рисковият. Инвестициите в Китай също носят най-голяма опасност от загуби, защото оценката на акциите в страната е много по-висока спрямо останалите големи пазари.

2016-та ще бъде година на внимателно управление на парите, като европейските пазари са най-перспективни. Причината за това е евтиното евро и продължаващите стимули на Европейската централна банка, които подкрепят печалбите на европейските компании. Освен това оценката на книжата от ЕС е по-атрактивна от акциите в САЩ.

Последни новини
Още от Анализи