Застаряващото население пречи на икономическия растеж по повече начини

Задава забавяне в ръста на производителността

Рин Икдеа, 97-годишна, в Токио Япония. Снимка: Yuriko Nakao/Bloomberg Рин Икдеа, 97-годишна, в Токио Япония. Снимка: Yuriko Nakao/Bloomberg

Застаряващото население по света – особено в развитите икономики – поставя икономическият растеж между чука и наковалнята. 
Преките негативни ефекти от застаряващото население върху растежа са широко дискутирани и познати, но икономистите от HSBC насочват вниманието си към непреките канали, по които застаряващото население може да забави икономическия растеж в изследването, публикувано на 30 ноември. 

Растежът не се дължи само на изработените часове, а на количеството извършена работа за единица време (с една дума производителността). Застаряващото население обаче ще забави ръста на производителността на труда в бъдеще. 

От началото на Световната финансова криза развитите икономики не успяха да регистрират сериозни увеличения в производителността на труда. Надеждата идва от възможността в средносрочен и дългосрочен план роботи да заменят хората в производствения процес. Така демографкосот положение по света може и да не се окаже пагубно за ръста на БВП. Това, което знаем за жизнения цикъл на производителността на хората и връзката между инвестициите и ръста на населението обаче не подкрепя тези надежди, според HSBC. 

HSBC изчислява, че производителностт на труда на човек расте докато достигне максимума си, когато той е на 50 години, след което започва да пада. Проучването на финансовата институция показва, че застаряващото население ще навреди на ръста на производителността през следващите 10 години в развити икономики като САЩ и Япония, както и в развиващи се като Китай и Индия. 

„Структурата на населението в много икономики не предполага растеж в производителността заради по-високият дял по-стари (или по-млади), по-нископроизводителни работници“, казва икономистът от HSBC Джеймс Померой. 

Друг канал, по който процесът на застаряване ще се отрази негативно на икономическия растеж е, че потребителите на възраст между 45 и 54 години харчат най-много в САЩ. С остаряването им и излизането извън тази група, икономическият растеж ще пострада. 

Инвестициите от своя страна следват сравнително отблизо растежът на работната сила. Тази силна в исторически план връзка трябва да бъде прекъсната, за да позволи растеж в производителността, който да компенсира негативните ефекти върху БВП от по-малкото изработени часове. 

„Освен ако нещо не се промени и не станем свидетели на повече частни или публични инвестиции, останалата част от развития свят може да последва съдбата на Европа, където слабите инвестиции пречат на ръста на производството“, каза Померой. 

Развитите икономики все пак печелят от факта, че производителността на труда е по-слабо свързана с възрастта при работата в офис, а не във фабрика. Затова те трябва да са по-добре подготвени да поддържат растежа на производителността въпреки застаряващото население. 
Всички тези индиректни ефекти от застаряващото население обаче заплашват да ограничават световната икономика в продължение на десетилетия, предупреждава HSBC.

От Люк Кава, Bloomberg

 

Последни новини
Още от Анализи