РЕКЛАМА
 
Телевизионна реклама
 
Bloomberg TV Bulgaria
Възлагателно писмо - линк за сваляне
Общи условия
Рекламна тарифа уеб сайт
Рекламна тарифа телевизия
 
 
 

За допълнителна информация може да се свържете с нашия търговски отдел.

КОНТАКТИ

Търговски отдел                                                           

тел: (+359 2) 812 98 65                 
reklama@bloombergtv.bg