РЕКЛАМА
 
Телевизионна реклама
 
Bloomberg TV Bulgaria
Възлагателно писмо - линк за сваляне

Общи условия

Рекламна тарифа уеб сайт
 
Телевизия Bloomberg – рекламна тарифа Април 2019 г.
 
Тарифа за политическа реклама за Евро Избори 2019
 
Oт 1-ви януари 2019г. телевизии Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria не са част от пакета телевизии, предлагани на рейтинг точки от The Sales House.
 
Телевизия Bloomberg – рекламна тарифа Март 2019 г.
 

За допълнителна информация може да се свържете с нашия търговски отдел.

КОНТАКТИ

Търговски отдел                                                           

тел: (+359 2) 812 98 65                 
reklama@bloombergtv.bg