България обмисля удължаване на кредитния мораториум

По-рано ЕБО също зае позиция в подкрепа на това действие

17:08 | 2 декември 2020
Обновен: 17:12 | 2 декември 2020
Автор: Радостина Ивчева
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

БНБ изрази готовност да разгледа удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19 и наложените от правителството нови ограничения.

На база на последните дискусии относно влиянието на втората вълна на коронавируса в целия Европейски съюз Европейския банков орган (ЕБО) взе решение да реактивира Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума до края на март 2021 г. Предходния краен срок бе 30 септември 2020 г. Максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция.

На заседанието си днес Управителният съвет на Българската народна банка обяви, че ще спазва гласуваните от ЕБО насоки.

По-късно от Асоциацията на банките в България (АББ) обявиха, че работят по изготвяне на промени в одобрения от БНБ  Ред за отсрочване („Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества“).

Измененията в документа в кратки срокове ще бъдат представени на УС на БНБ и при условие, че бъдат одобрени, ще бъдат оповестени по подходящ начин. Чрез промените в Реда за отсрочване банките в България ще предложат на клиентите си, изпитващи затруднения заради COVID-19, предоставените нови регулативни възможности за отсрочване на задължения.

"Независимо от различните ефекти върху националните банкови системи възможността за общ подход към проблема е единствено възможният начин за спазване на пруденциалната и регулаторна рамка при третирането на експозиции, попаднали под мораториум след съответната преценка от страна на банките. Също така банките следва да осигурят необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на кредитите", обясняват от БНБ.