БНБ: Очаква се ръст на банковите спестявания на фона на затегнато кредитиране

Предпазливостта на бизнеса и домакинствата ще продължи да допринася за сравнително високия темп на нарастване на депозитите

19:40 | 1 декември 2020
Автор: Димитър Баларев
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

През последното тримесечие на тази година и първото тримесечие на 2021 г. се очаква ръст на спестяванията в банковата система. Предпазливостта на бизнеса и домакинствата ще продължи да допринася за сравнително високия темп на нарастване на депозитите. Това прогнозира Българската народна банка в най-новото си тримесечно издание „Икономически преглед“, цитирано от Investor.bg, в което представя информация и анализ на динамиката на потоците по платежния баланс, паричните и кредитните агрегати, връзката им с развитието на реалната икономика и влиянието им върху ценовата стабилност.

Депозитите на неправителствения сектор в банковата система продължиха да нарастват със сравнително високи темпове през периода юни – август  под влияние както на продължаващото отлагане на потребление от страна на домакинствата и на ограничената инвестиционна активност на фирмите, така и на запазващото се формиране на спестявания с предпазен характер, отчитат в централната банка.

В анализа се посочва, че очакванията при кредита за бизнеса и домакинставата е за допълнително забавяне на годишния растеж под влияние на фактори както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането.

Банковата статистика показва, че през третото тримесечие кредитните институции отчитат по-слабо понижение на търсенето на корпоративни заеми в сравнение с периода април – юни, докато търсенето на кредитен ресурс от страна на домакинствата нараства.

Влошената макроикономическа среда, по-слабото вътрешно и външно търсене на стоки и услуги и несигурността относно бъдещите доходи на домакинствата и печалби на фирмите във връзка с пандемията от COVID-19 имат ограничаващ ефект върху търсенето на кредити.

Същевременно банките отчитат затягане на кредитните стандарти и на другите условия по  заемите.

Анализаторите на БНБ прогнозират, че влошената макроикономическа среда несигурността за продължителността на пандемията от COVID-19 ще продължи да ограничава търсенето на заеми.

Банките също ще са по-малко склонни да поемат риск, ще подлагат на по-прецизна оценка  платежоспособността на кредитополучателите, ще отчитат и по-високия риск, свързан с обезпечението. За затягане на кредитната политика са допринесли и неблагоприятните перспективи за пазара на жилищата, влошеният бизнес климат в отраслите с голям дял в кредитния портфейл.

Наблюденията при домакинствата през третото тримесечие на тази година показват обаче, че има известно разхлабване на стандартите, по-силно изразено при жилищните кредити.

В периода от октомври до декекември и първото тримесечие на 2021 г. се очаква лихвените проценти по депозитите да се запазят на достигнатите много ниски равнища, за което ще допринасят продължаващият значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в банковата система, коментират от централната банка.

Цялата статия може да видите на investor.bg