Настроенията на бизнеса в България се влошават през ноември

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за дейността

12:08 | 30 ноември 2020
Обновен: 12:17 | 30 ноември 2020
Автор: Радостина Ивчева
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо нивото си от октомври (фиг. 1 от приложението), като понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно, показателите в промишлеността и услугите запазват приблизително нивата си от предходния месец.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за дейността. Това показват данните на Националния статистически институт.

Бизнес климат

Бизнес климат - общо. Графика: НСИ

Общият индекс на цените на производител през октомври 2020 г. се е увеличил с 0.3% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 2.1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%, и в преработващата промишленост - с 0.1%.

По-голямо увеличение на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 1.4%, и при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 0.7%. Намаление на цените на производител е отчетено при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и при производството на основни метали - по 0.7%, както и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.4%.

Общият индекс на цените на производител е спаднал с 2.7% на годишна база през октомври 2020 г. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.5%, а в добивната промишленост се наблюдава повишение на цените - с 12.5%.