Посещенията на чужденци в България спадат с над 45% на годишна база през октомври

За същия отчетен период обаче посещенията на българи в чужбина са се увеличили

11:48 | 27 ноември 2020
Обновен: 11:54 | 27 ноември 2020
Автор: Радостина Ивчева
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 493,1 хил., бележейки увеличение на годишна база с 4,2%. Това показват данните на Националния статистически институт. 

През октомври 2020 г. посещенията на чужденци в България са 419.1 хил., или с 45,3% по-малко в сравнение с октомври 2019 година (фиг. 2). Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 67,7%, „служебна“ - с 57,7%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 22,5%. Транзитните преминавания през страната са 53,1% (222.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44,7%, или с 53.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ също намаляват с 30,9%.

Структура на

Структура на посещенията на чужди граждани в България по цел през октомври 2020 година. Графика: НСИ

От друга страна по предварителни сезонно коригирани данни през третото тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение на тримрсечна база както на превозените товари от товарния транспорт - със 7,5%, така и на извършената работа - със 17%.

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) също нарастват спрямо второто тримесечие на 2020 г., съответно с 43,4 и 35,5%.

По предварителни данни на годишна база през третото тримесечие на 2020 г. се отчита увеличение както на превозените товари, така и на извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт. Същевременно и през третото тримесечие на 2020 г. е отчетен спад при превозените пътници (с 25.9%) и извършената работа (с 44.8%) от пътническия транспорт спрямо същото тримесечие на предходната година.