Обновен е емблематичният стоманен жп мост между Скутаре и Маноле

16:40 | 23 октомври 2020
Обновен: 16:40 | 23 октомври 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Обновен е емблематичният стоманен жп мост между Скутаре и Маноле

Емблематичният стоманен жп мост между Скутаре и Маноле вече е изцяло обновен.  Историческият железопътен мост в междугарието е построен преди 110 години и премоства река Стряма. За своето време, неговото изграждане е било предизвикателство за строителите. Днес стоманената му конструкция е усилена, а  знаковият му вид запазен. Той е разположен на железопътната линия Пловдив-Стара Загора-Карнобат-Бургас, която е строена на етапи в периода 1874-1910 г. Отсечката между Пловдив и Бургас е една от най-значимите и приоритетни в националната железопътна мрежа.

На първо място в изграждането на транспортната инфраструктура, и най-вече железопътната, е безопасността на пътуващите. Не на последно място обаче, модернизирането на железопътния участък Скутаре-Оризово е предпоставка за намаляване на влиянието на вредни емисии върху околната среда, привличайки пътници и товари от автомобилния към железопътния транспорт.

Проект за рехабилитация на отсечката е съобразен, така че да се запази местообитанието на щъркелите. В гара Маноле е съхранен стълб, заради прелетна птица, която от години обитава селото. Районът е любимо място за посещение на еколози и любители на птиците. Всяка пролет пристигат рекорден брой щъркели. През месец май в Белозем се организира и фестивал на белия щъркел. От миналата година в центъра на селото е открит и информационен център, в който посетителите могат да се запознаят с цялата история на прелетната птица, както и нашествието и популацията й от времето на Първата световна война до наши дни.

Обект „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово“ се съфинансира от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура ” 2014-2020 г.

Снимка, част

„Публикацията е част от проект BG16M1OP001-5.002-0005-C01  "Популяризиране на ОПТТИ чрез аудио-визуални материали, интернет страница и медийно обслужване", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)  на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.“