369 лв. ще е линията на бедност за страната през 2021 г.

Така помощта за 670 хил. души с трайни увреждания ще нарасне с 1,9%

14:10 | 16 септември 2020
Обновен: 14:11 | 16 септември 2020
Автор: Стефимир Гроздев
Снимка: Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News
Снимка: Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Правителството определи линията на бедност за 2021 г., чийто размер ще е 369 лв. - с 6 лв. по-висок в сравнение 2020 г. Сумата е в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Определеният размер от 369 лв. отразява потреблението на най-ниско доходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница и е в съответствие с намаления икономически ръст и предприетите бюджетни разходи за преодоляване на икономически и социални последствия от коронавируса.

С определянето на линията на бедност от 369 лв. за 2021 г. финансовата подкрепа за около 670 хил. души с трайни увреждания ще нарасне с 1,9% и ще запази покупателна си способност при очаквана инфлация от 0,1% през 2020 г.

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Промените се налагат заради влошената икономическа ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса COVID- 19. Тяхната цел е да се постигне по-прецизно определяне на линията на бедност и да се отговори на икономическата ситуация в страната в условия на криза.

С допълнението на Методиката за определяне на линията на бедност се създава възможност за определяне на линия на бедност за страната, когато през предходното тримесечие на текущата календарна година Националният статистически институт е отчел забавяне на темпа на растеж на Брутния вътрешен продукт. В този случай министърът на труда и социалната политика може да предложи размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, който не може да е по-нисък от равнището й през текущата година.

При прилагането на новата методика линията на бедност за 2021 г. ще се промени, в зависимост от ценовата динамика и потреблението на най-нискодоходните домакинства по време на пандемията.

С приемане на постановлението ще се откроят ключовите рискови групи, които са най-застрашени от бедност. Ще бъдат актуализирани, съобразно негативните икономически тенденции и прогнози, средствата, необходими за населението в риск от бедност. Финансовата подкрепа за над 670 000 хора с трайни увреждания над 18 години ще запази покупателната си способност през 2021 г., съобразно очакваната 0,1% инфлация през 2020 г.

Междувременно кабинетът взе решение 2 119 256 пенсионери да получат добавка от 50 лв. към  пенсиите си за месец октомври. Допълнителната сума ще се  изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните  пенсии, стана ясно в рамките на заседанието на правителството в сряда.

За изплащането на добавките за месец октомври правителството ще отпусне допълнителни 105 962 800 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите, по централния бюджет за 2020 г.

Изплащането на добавката от 50 лв. към пенсиите за октомври е третата стъпка за подкрепа на пенсионерите, планирана в новия пакет със социално-икономически мерки на правителството.