Вложенията на инвестиционните фондове растат с над 19% през второто тримесечие

За една година фондовете са се увеличили с 88 и към 30 юни достигат 1208

20:16 | 21 август 2020
Обновен: 20:24 | 21 август 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Към края на юни активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в България, възлизат на 4,676 млрд. лева. Актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че размерът им се увеличава с 5% (221,2 млн. лева) на годишна база и с 19,3% (756,3 млн. лева) на тримесечна, пише Investor.bg.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 30 юни е 4,2%, при 3,8% от БВП преди година и 3,5% към края на първо тримесечие на 2020 г.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 88 броя и към 30 юни достигат 1208, като чуждестранните са повече с 93 броя, а местните са с два по-малко. 

Размер и структура на активите

Към края на юни 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,645 млрд. лева, като за една година се увеличават с 27,4 млн. лева (1,7%). В сравнение с март ръстът е с 2,7% (43,1 млн. лева).

Към края на второ тримесечие на тази година активите на фондовете, които инвестират в акции, се увеличават за една година с 2,6% (16,6 млн. лева) до 647 млн. лева, а тези на балансираните фондове растат с 3,4% (11,1 млн. лева) до 339,1 млн. лева. На тримесечна база активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 5,3% (32,4 млн. лева), а на балансираните фондове – с 3,4% (11,2 млн. лева).

Средствата на фондовете, чиито вложения са в облигации, отбелязват годишен ръст от 0,03% (0,2 млн. лева) до 657,8 млн. лева, като в сравнение с март намаляват с 0,02% (0,1 млн. лева). Към края на юни относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 40%, при 40,6% към юни 2019 г. и 41,1% към март.

Продължението на статията може да прочетете на Investor.bg.