Съдът отмени забраната на КЗК за покупката на активите на ЧЕЗ от Еврохолд

КЗК трябва да заплати на Еврохолд малко над 10 хиляди лева разноски по делото

14:02 | 24 юли 2020
Обновен: 14:21 | 24 юли 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка:  Martin Divisek/Bloomberg
Снимка: Martin Divisek/Bloomberg

Административният съд на София-област отмени решението на Комисията за защита на конкуренцията от 2019 г., с което се забранява придобиването от „Еврохолд България“ АД на бизнеса на ЧЕЗ у нас. 

От решението на съда става ясно, че делото се връща във вид на преписка на КЗК за ново произнасяне съгласно задължителните указания дадени в мотивите на съдебното решение.

Според решението КЗК трябва да заплати на „Еврохолд България“ АД сторените в хода на производството разноски в размер на 10 050 лева.

В края на октомври КЗК не разреши на "Еврохолд" да купи българските активи на ЧЕЗ („ЧЕЗ България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД). КЗК забрани концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на непряк едноличен контрол от страна на „Еврохолд България“ АД върху предприятията на ЧЕЗ в България, посочва се в решението, публикувано на сайта на Комисията, цитирано от Investor.bg.

На база постъпилата информация и доказателства в хода на проучването Комисията установи тогава, че нотифицираната сделка ще породи конгломератни ефекти на застрахователния пазар и на електроенергийния сектор. Планираната сделка ще доведе до съществено увеличаване пазарната мощ на концентриращите се предприятия, които ще имат възможност да действат в значителна степен независимо от своите конкуренти, посочиха от КЗК. 

„Еврохолд“ внесе жалба в Административния съд – София област, в началото на ноември, като посочи, че чешката енергийна група също е предприела административни мерки срещу решението на регулатора.

В съобщение до медиите тогава „Еврохолд България“ АД заяви, че ще защитава интересите на своите акционери след решението на КЗК. 

Решението на Административният съд на София-област от днес (25 юли) може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните, пред Върховния административен съд.