Преките чуждестранни инвестиции с 45% спад у нас през първите пет месеца на 2020 г.

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 24,8 млн. евро

20:58 | 17 юли 2020
Обновен: 21:12 | 17 юли 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Kerem Uzel/Bloomberg
Снимка: Kerem Uzel/Bloomberg

Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през май излезе на плюс с 24 млн. евро, докато преди година по данни на Българската народна банка вложенията излязоха на минус с 5,7 млн. евро. За първите пет месеца на тази година ПЧИ са 169,5 млн. евро -  с 44,7% (136,7 млн. евро) по-малко в сравнение с периода януари-май на миналата година, показват предварителните данни на централната банка, цитирани от Investor.bg.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 24,8 млн. евро за първите пет месеца на тази година. Той е по-голям с 640,6 млн. евро от този за януари – май 2019 г., който е отрицателен в размер на 665,4 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0,1 млн. евро, при положителен нетен поток от 2,6 млн. евро за януари – май 2019 г.

Продължението на статията може да прочетете на Investor.bg.