ЕК одобри две български схеми за субсидии за заплати

И двете мерки имат за цел да се избегнат съкращенията и да осигурят продължаване на бизнес дейностите

16:22 | 15 юли 2020
Обновен: 16:30 | 15 юли 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Европейската комисия (ЕК) одобри две български схеми за подпомагане на субсидиите за заплати за запазване на заетостта в секторите, най-засегнати от пандемията от коронавирус. Схемите са одобрени съгласно Временната рамка за държавна помощ, съобщи представителството на ЕК в България. 

Първата схема е удължаване и изменение на схемата за субсидиране на заплатите, одобрена от Комисията на 14 април 2020 г., известна в България като схема за помощ „60/40“. Основните промени в съществуващата схема се отнасят до разширяването на мярката до три допълнителни сектора (друго образование, дентална практика и други здравни услуги) и до три допълнителни категории служители, отговарящи на условията за отпускане на помощ, както и до удължаването й до края на 2020 г. Изменената схема ще бъде финансирана в рамките на първоначално одобрения бюджет от 1,5 милиарда лева (приблизително 770 милиона евро).

Втората схема, с прогнозен бюджет от 40 милиона лева (приблизително 20,5 милиона евро), ще предостави помощ под формата на директни безвъзмездни средства в размер на 290 лева (приблизително 148 евро) на бенефициент на месец и е отворена за компании от всякакъв размер, и самостоятелно наети лица, работещи в секторите, които са най-засегнати от пандемията от коронавирус (транспорт, хотели, ресторанти и туристически агенции). Схемата ще бъде съфинансирана от Европейския социален фонд и ще продължи максимум до края на 2020 г.

И двете мерки имат за цел да се избегнат съкращенията и да осигурят продължаване на бизнес дейностите по време на пандемията от коронавирус. Комисията установи, че двете схеми са в съответствие с условията, заложени във Временната рамка. По-специално:

- Помощта ще се предоставя за период, не по-дълъг от дванадесет месеца за служители, които в противен случай биха били уволнени, и за самостоятелно наети лица, чиято стопанска дейност е негативно повлияна от избухването на пандемията от коронавирус;

- Помощта е обусловена от това, че субсидираният персонал се поддържа в непрекъсната заетост през целия период на субсидиране, както и от това че самостоятелно наетите лица, които се възползват от помощта, поддържат своята стопанска дейност за същия период;

- В случай на натрупване на помощ по двете мерки, помощта ще отговаря на максималния интензитет от 80%, разрешен съгласно Временната рамка;

- И в случай на натрупване и на други мерки за подпомагане на заетостта, свръхкомпенсацията на разходите за заплати ще бъде изключена. Комисията заключи, че мерките са необходими, целесъобразни и пропорционални за борбата с настоящата икономическа криза и одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.