Владимир Савов е предложен за нов заместник-председател на КФН с ресор застраховане

За член на Комисията е номиниран Петър Джелепов

14:15 | 8 юли 2020
Обновен: 14:19 | 8 юли 2020
Автор: Магдалена Иванова
Владимир Савов е предложен за нов заместник-председател на КФН с ресор застраховане

Владимир Савов е предложен от председателя на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов да ръководи управление „Застрахователен надзор“, стана ясно от документи, качени на сайта на Народното събрание и депозирани от председателя на комисията Бойко Атанасов. За член на Комисията е номиниран Петър Джелепов.

Савов всъщност подава оставка като член на КФН през януари, за да премине към надзорния финансов орган на Казахстан. Към този момент са му оставали два дни до изтичане на мандата. Като директор на департамента за регулаторна политика и стратегия на Независимия финансов регулатор на Международния Финансов Център Астана, Казахстан той въвежда добри практики и модели на регулиране и надзор, процедури за разглеждане на сигнали и жалби, оптимизира пруденциалните изисквания за инвестиционни посредници.

„Още в началото на 2020 г. бяха предприети необходимите действия за избор на най-подходящите кандидатури за двете позиции. Те са от изключителна важност поради специфичното естество на работа. Личности със сериозен опит, експертиза, умения и добра репутация са от ключово значение за ефективността на работата на КФН“, казва в документа Атанасов.

Владимир Савов е опитен финансист с експозиция към регулациите и надзора, финансови анализ, застраховането, капиталовите пазари и банковото дело. Той е запознат в детайл с дейността на КФН заради шестте години, в които заема длъжността на член на КФН. По време на този период в рамките на 3 години изпълнява правомощията на заместник-председател на управление „Инвестиционен надзор“ и 9 месеца изпълнява правомощията на заместник-председател на управление „Застрахователен надзор“.

По време на работата си в КФН Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и ефективност, за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законодателство. Постиженията на г-н Савов говорят за неговия безспорен професионализъм във вземането на стратегически решения.

Опит в банковия сектор придобива по време на работата си като мениджър в департамент „Кореспондентски отношения с чужбина“ в УниКредит Булбанк. Стажът в The Bank of New York, Лондон в департаментите „Централна и Източна Европа“ и „Глобални Депозитарни Разписки“ му дават възможност да натрупа международен опит в банковия сектор, което разкрива пред Савов нови възможности и той продължава активно професионално развитие в банковия сектор на Русия.

Заема позицията на старши анализатор – банки, потребителски сектор, машиностроене във водещата международна инвестиционна и частна банка UBS. Следващата стъпка в кариерата на Савов е директор на аналитическия департамент на Credit Suisse, водеща международна инвестиционна и частна банка в Москва, Русия. В ролята си на главен инвестиционен стратег Савов предлага нова система на мотивация на служителите въз основа на стандартизирани индикатори за управление на представянето, което води до увеличение на екипа от 5 анализатора на 17. Разработва и публикува изследвания за пазара, моделен портфейл, къси и дълги позиции.

Петър Джелепов е настоящ изпълнителен директор и член на УС на „Общинска банка“ АД. Професионалната кариера на  Джелепов стартира през 2005 година в областта на картовата дейност и контрола на транзакциите с банкови карти, в услуга на индивидуалните потребители. В последствие, експертизата му се обогатява с процеса на управление на продажбите в Райфайзенбанк, с акцент върху воденето на преговори, привличане и разширяване на клиентската база на банката, в сектора „Частно банкиране“. Позицията му е свързана с извършване на детайлен анализ на методите по таргетиране на потенциални клиенти, Джелепов въвежда редица оптимизации на работните процеси и създава условия за устойчивото развитие на тази дейност.

През 2010 година, Петър Джелепов оглавява дейността на Обединена българска банка като областен мениджър, като за период от 6 години, последователно ръководи различни регионални центрове на банката, както на територията на град София, така и в страната, отговаря за реализирането на бизнес стратегията и политиките в областта на „Малки и средни предприятия“, „Банкиране на дребно“, ръководи преговорите с корпоративни клиенти. Като регионален мениджър Джелепов постига устойчиви резултати при реализацията на бизнес целите на Обединена българска банка и цялостното управление на клиентските активи в поверените му региони. По време на над 10-те години опит в управление на хора и процеси, професионалният му фокус е насочен към реализиране на бизнес стратегии и сегментационна политика, мониторинг и контрол на постигнатите резултати, планиране на бизнес целите на банките, пряко участие в преговори и сделки с корпоративни клиенти. В работата си той поставя акцент върху управление на хората, мотивацията, развитието им и формирането на принадлежност у служителите към организацията, оглавявал е екипи от над 150 души.

Натрупаният над 12 г. професионален опит от Петър Джелепов му дава възможност през 2018 година да заеме ръководна позиция в „Общинска банка“ АД, като изпълнителен директор и член на Управителният съвет на банката.

В момента тече срокът, в който документите на двамата кандидати ще бъдат разгледани от Комисията по бюджет и финанси, за да реши дали да бъдат допуснати до изслушване.