Нови компенсации за транспорта и туризма ще запазят 22 хил. работни места у нас

Помощта е в размер на 290 лв.

18:45 | 3 юли 2020
Обновен: 18:55 | 3 юли 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка:  Simon Dawson/Bloomberg
Снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Около 22 хиляди работни места ще бъдат запазени с новите компенсации за бизнеса от сферата на транспорта и туризма. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват директно засегнатите от извънредното положение предприятия и самоосигуряващи се лица от двата сектора.

Средствата се отпускат по „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съобщават от Агенцията по заетостта.

Условията и реда за подкрепа на работодателите се определят с решение на 

Министерския съвет от 26 юни.

Предвижда се да се предостави възможност за запазване на трудовата ангажираност на най-малко 22 000 наети и самостоятелно заети лица. Така проектът цели да продължи ограничаването на негативните социално-икономически последици от пандемията. 

За изплащане на помощта за запазване заетостта на 

застрашените от освобождаване от работа лица или запазване на собствената си стопанска дейност, от днес могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност в допустимите сектори и които са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта. 

Компенсациите на бизнеса се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо се лице, на което ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на половината от периода, за който се изплащат компенсации. Размерът на помощта е 290 лв., като сумата включва 189 лв. за работника/служителя, както и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. 

Компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., 

 за не повече от шест месеца.

Продължението на статията може да прочетете на Investor.bg.