Външният дълг на България спада с 0,9% през април на годишна база

Същевременно той нараства с 0,3% спрямо края на 2019 г.

21:12 | 26 юни 2020
Обновен: 21:46 | 26 юни 2020
Автор: Стефимир Гроздев
Снимка: pixabay
Снимка: pixabay

Държавният и частен брутен външен дълг възлиза на 34.172 млрд. евро (52,6%) в края на април, което представлява спад с 0,9% (295.6 млн. евро) на годишна база, сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Дългът нараства с 0,3%  (101,6 млн. евро) спрямо края на 2019 г., когато е бил 34.071 млн. евро.

В края на април дългосрочните задължения са в размер на 26.123 млн. евро и нарастват с 1,9% (476.2 млн. евро) в сравнение с края на 2019 г. Дългосрочният дълг отчита ръст с 0,8% (209.8 млн. евро) на годишна база. Краткосрочният дълг през април е в размер на 8049.8 млн. евро, което представлява спад с 4,4% ( 374.5 млн. евро) в сравнение с края на 2019 г., а на годишна база се понижава с 5,9% (505.5 млн. евро).

Брутният външен дълг в сектор Държавно управление през април е 5786 млн. евро, т.е. 8,9 от БВП. На годишна база външните задължения на сектора се повишават със 7,5% (404.7 млн. евро).

Външният дълг на банките през април възлиза на 4560.6 млн. евро, или 7% от БВП, отбелязвайки спад със 4,3% (207 млн. евро) спрямо същия период на миналата година.

Вътрешнофирменото кредитиране през април е в размер на 13.300 млн. евро и се понижава с 1,4% в сравнение с април 2019 г.

През първите четири месеца полученото външно финансиране от нерезиденти е на стойност 1703.3 млн. евро, разпределено под формата на 28.3% за сектор Държавно управление, 29.2% за сектор Банки, 17.4% за Други сектори и 25.2% за вътрешнофирмено кредитиране.

Извършените плащания по обслужването на брутния вътрешен дълг в периода януари-април 2020 г. са в размер на 1837.7 млн. евро.

В края на април нетният външен дълг е отрицателен на стойност 3505.2 млн. евро, което представлява спад със 154.8% (отрицателна стойност от 1375.8 млн. евро) на година база.